СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДементьєв Вячеслав Валентинович

Дементьєв
Вячеслав Валентинович

проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри економічної теорії та державного управління Донецького національного технічного університету, директор Учбово-наукового нституту «Вища школа економіки та менеджменту»

Доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та державного управління, академік Академії економічних наук України.
Учений економіст-математик в галузі економічної теорії та історії економічної думки. Народився 14 травня 1955 р. в м. Макіївка Донецької області. У 1977 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика»; кандидат економічних наук з 1988 р.; доктор економічних наук з 2004 р.; професор кафедри економічної теорії Донецького національного технічного університету з 2005 р. Науково-педагогічній роботі Вячеслав Валентинович присвятив майже 30 років свого трудового життя, почавши шлях з посади асистента кафедри політекономії (1983);

з 1989 р. — старший викладач кафедри політекономії; з 1990 р. — доцент кафедри політекономії Донецького політехнічного інституту; з 1993 р. — в.о. завідувача кафедри економічної теорії; з 1995 р. — доцент кафедри економічної теорії Донецького державного технічного університету; з 2004 р. по теперішній час — завідувач кафедри економічної теорії та державного управління; з 2007 р. по теперішній час — проректор з науково-педагогічної роботи Донецького національного технічного університету, директор Учбово-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту». Основні напрямки наукової діяльності — інституціональні економічні теорії, теорії економічної влади, сучасні економічні концепції. У науковому доробку вченого більше 100 наукових робіт, у тому числі 2 монографії одноосібних, 3 монографії у співавторстві, 40 публікацій у фахових виданнях. Основні з монографій: «Экономика как система власти» (2003); «Проблемы современной экономики и институциональная теория» (2009) та «Институциональные проблемы эффективного государства» в співавторстві з проф. Р.М. Нурєєвим (2011). За ініціативою В.В. Дементьєва з 2003 р. кожен рік на базі кафедри економічної теорії та державного управління проводиться міжнародна наукова конференція «Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія», що стало підґрунтям для утворення Міжнародної асоціації інституціональних досліджень (МАІД) під керівництвом співголовуючих проф. Р.М. Ну­рєєва (Московський Державний університет — Вища школа економіки) та проф. В.В. Дементьєва (УНІ «Вища школа економіки і менеджменту» ДонНТУ). Велику увагу проф. В.В. Дементьєв приділяє підготовці кадрів вищої кваліфікації. Керує аспірантами та докторантами, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських ди­сертацій Донецького національного технічного університету, член спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету. В.В. Дементьєв веде активну громадську роботу, приймає участь у Міжнародних наукових проектах, очолює редакцію «Наукових праць Донецького державного технічного університету. Серія економічна», є заступником головного редактору журналу «Економіка і право», членом редколегії журналу «Економічна теорія». Вячеслав Валентинович Дементьєв приймає участь у роботі наукової ради за фаховим напрямом «Економіка» та науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. За багаторічну плідну працю на освітянській та науковій ниві нагороджений знаком «Відмінник освіти України».