СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДенисова Тетяна Андріївна

Денисова
Тетяна Андріївна

Проректор з науково-педагогічної роботи Класичного приватного університету – директор Інституту права ІМ. Володимира Сташиса

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
Видатний вчений у галузі фундаментальних проблем кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права Тетяна Андріївна Денисова народилася 10 березня 1956 р. в смт Кушугум Запорізької області у сім’ї службовців. Велике почуття справедливості, притаманне Тетяні Андріївні обумовили її життєвий шлях. ­У 1974—1977 рр. вона навчається в Уфимському училищі МВС СРСР (нині Уфимський юридичний інститут МВС РФ), яке закінчила з відзнакою та отримала звання лейтенанта. У 1985 р. закінчує Харківський юридичний інститут (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») за спеціальністю «Правознавство», отримує кваліфікацію юриста. З 1975 по 1999 р. проходить службу в органах внутрішніх справ. Полковник міліції у відставці.

Надзвичайні організаторські здібності Тетяни Андріївни дозволили їй поєднувати службу і дослідницьку діяльність. Тому не дивно, що у 1996 р. вона захищає кандидатську дисертацію. Після виходу у відставку перейшла на викладацьку роботу, одночасно продовжуючи науково-дослідницьку діяльність. У 1999—2003 рр. — доцент, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя, декан юридичного факультету Запорізького державного університету. З 2003 р. по теперішній час проректор з науково-педагогічної роботи Класичного приватного університету — директор Інституту права імені Володимира Сташиса. Цей заклад здійснює підготовку висококваліфікованих і професійних юридичних кадрів. Навчальний процес ґрунтується на принципах сучасної вищої освітньої діяльності, що відповідають вимогам чинного законодавства та європейським стандартам. У 2005 р. Тетяні Андріївні за ємку та кропітку наукову роботу присвоєно вчене звання професора. Докторську дисертацію «Кримінальне покарання та реалізація його функцій» підготувала в Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАН України та захистила у січні 2011 р. У науковому доробку вченої понад 200 наукових робіт, у тому числі 8 монографій, підручник, навчальні посібники, що присвячені дослідженню фундаментальних проблем кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права. Під її керівництвом захищені 26 кандидатських дисертацій. Проводить велику науково-організаційну та громадську діяльність: член президії Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права України» та голова Запорізького місцевого осередку; член Координаційного бюро з проблем кримінології та кримінологічних досліджень Національної академії правових наук України; член президії Асоціації кримінологів України; член правління Пенітенціарного товариства України; член Санкт-Петербурзького клубу кримінологів; член президії Запорізької громадської організації «Жінки за майбутнє» та інших вітчизняних і зарубіжних наукових та громадських товариств. За сумлінну працю, видатні наукові досягнення, громадську діяльність має низку відомчих нагород, а також Указом Президента України Т.А. Денисовій у 2006 р. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». Наукова, громадська робота, педагогічна діяльність Тетяни Андріївни підпорядковані життєвому кредо: «Правосуддя. Милосердя. Професіоналізм». Вона вважає, що можна знайти вихід навіть у безвихідній ситуації та вірить у доброту людей. Одружена: чоловік, Сергій Федорович, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права.