СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДанько Володимир Григорович

Данько
Володимир Григорович

завідувач кафедри загальної електротехніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, лауреат премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури.
Народився Володимир Григорович 15 квітня 1934 р. в Челябінську (Росія) в сім’ї робітників. Його батьки працювали на тракторному заводі, до якого були відряджені з Харківського тракторного для участі в налагодженні виробництва тракторів, а згодом і танків. У 1949 р. родина повернулась до Харкова, де Володимир Григорович після закінчення в 1951 р. середньої школи вступив до Харківського авіаційного інституту. У 1957 р. він отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Інженер-механік авіамоторобудування». У цей час на харківському заводі «Електроважмаш» йшла підготовка виробництва потужних турбогенераторів, гідрогенераторів та великих електричних машин для прокатних станків. Однією з проблем при їх створенні була необхідність забезпечення ефективного охолодження, що потребувало спеціалістів в області тепломасообміну та аеродинаміки. Тому В.Г. Данько, який вивчав ці дисципліни в авіаційному інституті, пішов працювати на завод «Електроважмаш» в спеціальне конструкторське бюро, де займався дослідженнями і розрахунками систем охолодження потужних електричних машин, а з часом, і тягових електродвигунів для тепловозів.

Для оцінки ефективності охолодження потрібно було поглиблювати аналіз температурного стану активних частин електричних машин, переходити до розрахунків температурних полів. Цьому були присвячені кандидатська і докторська дисертації В.Г. Данька, які були захищені відповідно у 1964 та в 1974 рр. Більше 25 років трудового життя Володимира Григоровича пов’язані з заводом «Електроважмаш», де він пройшов шлях від майстра в апаратному цеху, керівника групи в НДІ до директора НДІ заводу. Значний об’єм дослідних робіт В.Г. Данька пов’язаний з розробкою кріогенного охолодження електричних машин з надпровідниковими обмотками. В 1970 р. він у співавторстві отримує авторське свідоцтво на конструкцію електричної машини, що охолоджується рідким гелієм. Відповідно до цього патенту на заводі «Електроважмаш» був виготовлений діючий макет кріотурбогенератора потужністю 200 кВт. За сприяння академіка Б.І. Вєркіна дослідження цього кріотурбогенератора були організовані і проводились на базі фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук України. За цей цикл робіт В.Г. Данько став лауреатом премії АН України ім. Г.Ф. Проскури. У 1990 р. він запропонував конструкцію повністю надпровідникової електричної машини і отримав експериментальне підтвердження її працездатності. Наприкінці 1980-х рр. він займався розробкою і дослідженням лінійного електродвигуна для прискорення (при зльоті) і гальмуванні (при посадці) літаків. Цей лінійний двигун був виготовлений на Харківському електромеханічному заводі. Цю тему Володимир Григорович продовжує і зараз. Володимир Григорович багато сил віддає підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Особисто підготував 2 докторів та 9 кандидатів технічних наук. Останні 20 років є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальностями «Електричні машини і апарати» та «Техніка сильних електричних і магнітних полів». З 1983 р. — на науково-викладацькій роботі в Національнім технічнім університеті «Харківський політехнічний інститут» на посаді завідуючого кафедри загальної електротехніки. Наукові пошуки і дослідження В.Г. Данька відображені в чотирьох монографіях, біля 200 публікаціях, 57 авторських свідоцтвах на винаходах. Дружина Марія Романівна, з якою разом вже 45 років. Має двох дітей: доньку Лучану і сина Тараса, які вже давно живуть самостійним життям. Понад усе цінує в людях порядність, яка стала його життєвим кредо.