СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


«Видання «Науковці України – еліта держави» зібрало на своїх сторінках цвіт та гордість наукової України. Біографії вчених варті наслідування, їх наукові здобутки і досягнення заслуговують на визнання та подальшу розробку. У цьому контексті варто зауважити про високоякісну та фахову освітню традицію нашої держави, адже найбільші відкриття та винаходи здійснюються спираючись на знання, отримані в школі та ВНЗ. Стан української системи освіти наразі є складним конгломератом – по­єднанням найдієвішого вітчизняного та європейського досвіду. Всі зусилля покладені на модернізацію, інформатизацію, інноваційність, демократизацію освіти. Лише заклавши міцний фундамент знань, ми зможемо виростити гідних послідовників сучасним титанам науки. «Видавництво Логос Україна» здійснило прорив у сучасному видавничому просторі, актуалізувавши питання науки, наукових шкіл та їх представників, давши поштовх для роздумів та дій своїм читачам.