СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


«Науковці України – еліта держави» – друге видання «Видавництва Логос Україна». Книга є продовженням серії видань, присвячених науковцям, науковим школам та напрямкам. Видання дарує надію на пожвавлення інтересу до вчених, які творять історію та імідж нашої країни, на зацікавленість нагальними проблемами сучасної нау­ки. Солідне видання, на сторінках якого постають у логічній послідовності чітко структуровані наукові школи, описується життєвий шлях їх засновників, ставиться наголос на інноваційній діяльності. Книга сповнює гордістю за співвітчизників, які здобули визнання світової громадськості, але залишилися вірними своїй країні, дає сподівання на кардинальну зміну ставлення до науки у суспільстві. «Науковці України – еліта держави» характеризує сучасний стан розвитку науки. Сьогодні особливе місце відведено перспективним технологіям, покликаним бути основою подальшого укріплення і реорганізації всіх галузей промисловості держави. Досягнення високого рівня науково-технічного розвитку, коли науково-технічний потенціал може створити в економічній системі України внутрішні умови сталого ефективного економічного росту, – головне завдання науки. Таким чином, маємо чітко визначені орієнтири, досвід роботи в сучасних умовах, розроблені підходи до реалізації інноваційної моделі розвитку держави. Справа лише за втіленням у життя даної програми.