СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАзарян Олена Михайлівна

Азарян
Олена Михайлівна

Завідувач кафедри маркетингу та комерційної справи Донецького національного університету економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Доктор економічних наук, професор.
Вчений-економіст в галузі маркетингової справи Олена Михайлівна Азарян народилася 1 січня 1969 р. в Донецьку. В цій славетній шахтарській столиці пройшло її дитинство, шкільні роки, тут вона закінчила у 1990 р. Донецький інститут радянської торгівлі за фахом «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами», тут й почала свій шлях в науці. У 1997 р. О.М. Азарян захистила дисертацію і їй присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. Талановитий вчений, педагог, Олена Михайлівна ще й добрий організатор. З 1999 р. вона очолює кафедру маркетингу та комерційної справи і особистим прикладом демонструє професорсько-викладацькому складу, що значить бути патріотом рідного університету, радіти за його успіхи і сприяти подальшому розвитку. Подальше професійне зростання Олени Михайлівни було стрімким, але послідовним: присвоєне вчене звання доцента (2000), обрано академіком АЕН України за фахом «Маркетинг» (2002), захистила докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм функціонування та регулювання споживчого ринку» (2003), присвоєне вчене звання професора кафед­ри маркетингу та комерційної справи (2003).

Під керівництвом Олени Михайлівни діє наукова школа «Маркетингова діяльність на споживчому ринку», у рамках якої було захищено 12 кандидатських дисертацій, одна докторська дисертація. Науковцями досліджуються проблеми теоретичного обґрунтування та розробки цілісної методологічної концепції маркетингової діяльності на споживчому ринку та механізмів її реалізації. Автор і співавтор понад 400 публікацій, зокрема монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема «Споживчий ринок: становлення та розвиток», «Оптова торгівля: інфраструктура та тенденції розвитку», «Аналіз комплексу маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг»; «Міжнародний маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Організація та технологія торгових процесів». Підручник «Маркетинг» та «Книга для викладачів», у виданні яких консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні взяла участь О.М. Азарян, а також підручник «Інфраструктура товарного ринку» під редакцією О.О. Шубіна отримали у 2009 р. спеціальний диплом конкурсу «Книга Донбасу—2009» у номінації «Економічні науки». Олена Михайлівна успішно співпрацює із зарубіжними вченими, результатом чого є видання колективних монографій, таких як «Комплекс маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг», «Сучасні тенденції розвитку роздрібної торгівельної мережі», «Туристичний маркетинг: можливості та пріоритетні напрямки розвитку». За наукові досягнення О.М. Азарян відзначено преміями Президента України для молодих вчених та Президії НАН України для молодих вчених за монографію «Споживчий ринок України: становлення та розвиток» (2003), золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського за значний особистий внесок в розвиток економічної та науково-технічної сфер і активну громадську діяльність на благо та розбудову України (2007), знаком «Відмінник освіти України» (2009), почесним дипломом Донецької держадміністрації та Ради ректорів вузів Донецького регіону за вагомий внесок у створення «Золотого інтелектуального фонду Донбасу» та у справу підготовки кадрів для української реклами (2011). Не менш важливою частиною життя Олени Михайлівни є сім’я та виховання трьох дітей: Артура, Крістіни та Богдана на принципах добра і чуйності. Вже 20 років поряд з нею чоловік, Армен Разміковіч, який вважає, що найважливішим життєвим пріоритетом має бути виховання дітей як гідних членів суспільства. Решту благ принесе сумлінна робота, прагнення проявити свій талант.