СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАлександров Валерій Дмитрович

Александров
Валерій Дмитрович

Завідувач кафедри «Фізика та фізичне матеріалознавство» Донбаської національної академії будівництва та архітектури

Доктор хімічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, міжнародний експерт в галузі фізики та хімії кристалізації речовини (США).
Валерій Дмитрович Александров народився 31 серпня 1942 р. у Єревані (Вірменія). Вищу освіту здобув у Дагестанському державному університеті на фізичному факультеті за фахом «Фізика». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив у 1977 р. в Уральському державному університеті за спеціальністю «Фізика твердого тіла». З 1977 р. працює в Макіївському інженерно-будівельному інституті (нині — Донбаська національна академія будівництва та архітектури). У 1992 р. у Московському інституті електронної техніки захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Фізична хімія», з 1995 р. — професор, академік Академії наук вищої освіти України.

Науковий напрямок досліджень, що проводиться під керівництвом В.Д. Александрова, пов’язаний з фізико-хімічною кінетикою зародкоутворення та масової кристалізації переохолоджених розплавів і аморфних середовищ. Цей напрямок перебуває на піку сучасної науки про кристалізацію речовин. Здійснені теоретичні, експериментальні дослідження, спрямовані на отримання якісних виробів при кристалізації із розплавів розчинів і аморфних середовищ (хімічних елементів, неорганічних та органічних сполук, металів і сплавів) шляхом регулювання структури рідкої фази термічними засобами та іншими діями; впливу термічної передісторії та термочасових дій на кристалізацію переохолоджених розплавів та розчинів. Проведені теоретичні дослідження термодинамічних та кінетичних параметрів зародкоутворення хімічних елементів та сполук при кристалізації. Розроблена кластерно-коагуляційна теорія зародкоутворення й масової кристалізації. Уперше вибудовані різні бінарні діаграми стану з метастабільними областями й запропоновані методи їх термодинамічного аналізу. Розроблена кристалографічна таблиця хімічних елементів із вказівкою фазових перетворень першого роду під дією температури й тиску. Основні наукові результати В.Д. Александрова підсумовані в монографії «Кинетика зародышеобразования и массовой кристаллизации переохлажденных жидкостей и аморфных сред». Значну частку досліджень Валерій Дмитрович приділяє розвитку навчального процесу, переведення його на сучасний рівень. Так, ним розроб­лений електронний варіант курсу «Загальна фізика» німецькою мовою з 3 томів, який містить теоретичну частину, розв’язник, глосарій, 300 анімацій фізичних демонстрацій, 30 лабораторних робіт. За значний особистий внесок в розвиток вищої освіти та наукові розробки В.Д. Александров нагороджений знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України, обраний почесним професором Донбаської національної академії будівництва та архітектури. За останні 10 років його ім’я включалося в різні номінації закордонних бібліографічних інститутів за версіями American Biographical Institute (ABI), USA; International Biographical Centre, England. Має диплом міжнародного експерта в галузі фізики та хімії кристалізації International Directory of Experts and Expertise (USA). Нагороджений the World Medal of Freedom (ABJ), USA. Разом з дружиною Валерій Дмитрович виховали двох дочок, а найбільшу радість подружжю Александрових приносять три онучки. Значних результатів і досягнень на життєвому шляху Валерій Дмитрович сягнув завдяки оптимістичному кредо: «Немає проблем».