СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКаліман Павло Авксентійович

Каліман
Павло Авксентійович

Професор кафедри біохімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Доктор біологічних наук, відмінник освіти України.
Народився 7 травня 1930 року в с. Литвяки Лубенського району на Полтавщині. Отримавши у 1946 році атестат Ромоданівської середньої школи, вступив на біологічний факультет Харківського університету, який закінчив 1951 року. Ще під час навчання у ВНЗ Павло Авксентійович вирішує присвятити себе царині науки. Спочатку трудиться асистентом на кафедрі біохімії Харківського медичного інституту, а захистивши кандидатську дисертацію в 1957 році, працює доцентом. Невгамовна працездатність, аналітичність та далекоглядність наукової думки сприяли успішному захисту док­торської дисертації у 1966 році, від того часу науковець працює професором кафедри біохімії. Наукові інтереси П.А. Калімана різносторонні, але головна увага зосереджується на вивченні гормональних механізмів регуляції метаболізму в нормі, при моделюванні експериментальних патологій та в процесі індивідуального розвитку і старіння організму. У службовому відрядженні до Республіки Куба (1968–1971 рр.) професор Каліман займався підготовкою кадрів у Національному центрі наукових досліджень Гаванського університету.

Там науковець створив біохімічну лабораторію, де проводились наукові дослідження і підвищували кваліфікацію викладачі університету. Саме в цій лабораторії викладачі Гаванського університету – Рамон Ортіс Родригіс і Лідія Кардея Розалес – виконали кандидатські дисертації, які захистили у Вченій раді Харківського університету. Досвід здобутий у відрядженні дозволив Павлу Авксентієвичу очолити кафедру біохімії Харківсь­кого національного університету ім. В.Н. Каразіна (1973–2003 рр.). За його безпосередньої участі на кафедрі були розроблені нові навчальні плани та розпочалась підготовка фахівців-біохіміків не лише для України, а і для країн близького та далекого зарубіжжя (Німеччина, Угорщина, Болгарія, Чехія, Польща, Непал, КНДР, Танзанія, Судан, Венесуела та ін.), так було підготовлено 170 біохіміків, у тому числі 12 кандидатів наук. Велике навантаження на кафедрі П.А. Калі­ману вдалося поєднати у 1975–1978 роках з посадою декана біологічного факультету Харківського університету. З 1976 по 1998 рік очолював спеціалізовану вчену раду з захисту дисертацій. Професор Каліман є членом низки редакцій­них колегій та рад: «Український біохімічний жур­нал», «Медична хімія» та «Кріобіологія та кріомедицина». Голова Харківського відділення Українського біохімічного товариства, почесний член Українського біохімічного товариства. Під його керівництвом підготовлено до захисту 36 кандидатів та один доктор біологічних наук. Автор близько 300 наукових робіт, серед яких 5 свідотств про винаходи та 11 патентів України (в співавторстві). Науковець є співавтором підручника для Вищої школи «Биохимия животных» (Москва, 1982 р.), монографії «Механизмы регуляции ферментов в онтогенезе», (1978 р.), ряду навчальних посібників. Відмінник освіти України, заслужений професор Харківського національного університету, Павло Авксентійович, нагороджений медалями «Петро Могила» та «60 лет Великой Отечественной войны».