СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМанк Валерій Веніамінович

Манк
Валерій Веніамінович

Завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного університету харчових технологій

Доктор хімічних наук, професор, академік Інженерної академії України.
Вчений в галузі фізичної хімії харчових продуктів та технологій їх використання народився 25 лютого 1938 р. в Костромі (Росія). З шкільних років захоплювався технікою, тому у 1955 р. втсупив до Харківського автошляхового інституту, який закінчив у 1960 р. Тоді людина вперше полетіла у космос, країну охопило захоплення космічною технікою. Не був винятком і Валерій Веніамінович, який, ще закінчуючи навчання в автошляховому інституті вступив до Харківського авіаційного інституту, який закінчив у 1961 р., отримав фах інженера-механіка за спеціальністю «Авіаційні двигуни». Пропрацювавши рік асистентом Харківського авіаційного інституту, Валерій Веніамінович вступає до аспірантури Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України, по закінченні якої направлений на роботу старшим інженером Донецького фізико-технічного інституту АН України (1965—1968).З 1968 р. переходить до Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України, де проходить шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділом, а згодом завідувача відділом Інституту біоколоїдної хімії НАН України. Водночас з 1986 р. і дотепер професор В.В. Манк займається викладацькою діяльністю: доцент, професор, завідувач кафедри фізичної колоїдної хімії Національного університету харчових технологій. Основним напрямком наукової діяльності Валерія Веніаміновича є фізична хімія харчових продуктів та технологій їх використання. Також проводить дослідження за такими напрямками як радіоспектроскопія гетерогенних систем, зв’язана вода в дисперсних системах, викорис­тання природних дисперсних мінералів для покращення якості харчових продуктів; розроб­лення новітніх технологій виробництва харчових продуктів, оцінки їх якості. Від механіки до фізичної хімії… Талановита людина талановита у будь-який галузі, у будь-якій професії. В.В. Манк зробив значний внесок у вивчення складних фізико-хімічних процесів, що відбуваються у виробництві харчових продуктів. Він є автором більше 700 наукових праць та методичних вказівок, має понад 45 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Основними науковими працями професора В.В. Манка є підручники «Фізична хімія» (2007), «Колоїдна хімія» (2011) та монографія «Спектроскопия ядерного магнитного резонанса воды в гетерогенных системах» (1988). Консультував вісім докторів наук і керував підготовкою 30 кандидатів наук. Як вчений та фахівець має громадські обов’яз­ки – член захисних вчених рад при Інституті колоїдної хімії та хімії води НАН України та при Інституті біоколоїдної хімії НАН України. У вільний час, якого не так вже й багато, займається спортом.