СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСавчук Варфоломій Степанович

Савчук
Варфоломій Степанович

професор кафедри теоретичної фізики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Доктор історичних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений працівник освіти України.
Народився 17 вересня 1945 р. в смт Біла Калитва Ростовської області. У 1969 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю радіофізика. 1970 року вступив до аспірантури Інституту фізіології АН УРСР ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Біофізика». У кандидатській дисертації (1974) вперше в Україні та СРСР під керівництвом академіка В.І. Скока розроблено метод збігання відведених потенціалів дії, створено відповідний прилад та запропонована (разом з проф. Ю.І. Петуніним) математична модель поширення тонічної активності вегетативної нервової системи тварин. З 1975 р. працює у Дніпропетровському державному (нині національному) університеті. Встановив (разом з Г.І. Тиригіною) ефект активізації бактеріального вилуговування марганцю з руд під дією магнітного поля (1988). У 1978—1985 рр. основні дослід­ження В.С. Савчука стосуються металофізики.

У 1985 р. наукові інтереси В.С. Савчука зміщуються в галузь історії науки і техніки, за якою у 1996 р. він захищає докторську дисертацію. Є одним із засновників в Україні напряму досліджень з історії наукових (зокрема природознавчих) товариств, розробив підходи до їх вивчення та типологізації, отримав ряд нових результатів з історії фізики та історії природознавчих товариств України, відтворив невідомі та маловідомі сторінки з історії науки в Україні. Характерною рисою В.С. Савчука, як дослідника, є універсалізм, що зумовило широке коло досліджень в різних галузях наукового знання. Створив у ДНУ новий науковий напрям «Історія науки і техніки», за яким проводить підготовку кадрів вищої кваліфікації. Доцент (1980) та професор (2001) по кафедрі фізики. З 1994 по 1999 рр. — директор видавництва ДДУ, ініціатор і виконавець ряду проектів, відзначених на Форумі видавців України. Багато уваги приділяє проблемам університетської освіти. Співавтор (разом з М.В. Поляковим) трьох ґрунтовних монографій з історії класичного університету та сучасних проблем його діяльності. Має близько 300 наукових та навчально-методичних праць. Член спеціалізованих вчених рад, організатор (разом з Є.Ю. Смотрицьким) і керівник постійно діючого Міжвузівського семінару з історії і філософії науки і техніки (Дніпропетровськ). Член Українського товариства істориків науки та голова його Дніпропетровської філії. Член Все­української спілки краєзнавців, активний діяч краєзнавчого проекту фонду Олексія Лазька. Один з організаторів і заступник головного редактора фахового часопису «Вісник Дніпропетровського університету. Історія і філософія нау­ки і техніки», член редколегій інших видань. Має галузеві та державні нагороди та відзнаки, зокрема відмінник освіти України, почесні грамоти МОН України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, нагорода Ярослава Мудрого АН ВО України тощо. Улюблений вислів: «Боротися, шукати, знайти і не здаватися» А.Л. Теннісон, «Улісс».