СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


Видання «Науковці України – еліта держави» захоплює масштабністю та панорамністю показу наукової мапи країни. Вперше у межах одного видання здійснено перелік наукових шкіл, розроблено їх класифікацію, що допомагає пересічному читачеві зорієнтуватися у сучасних тенденціях наукового світу. Державна політика обрала курс на підтримку та модернізацію освіти, науки. Фінансування та підтримка інноваційних досліджень і розробок повинні в короткий термін вивести науку на якісно новий рівень розвитку. Залучення України до європейських та світових інтеграційних процесів неможливе без врахування геополітичного фактора, що значною мірою визначає сьогодні стан економіки України та її подальший розвиток. Наші чорноземи відомі у всьому світі, ми маємо значні запаси залізної руди, марганцю, титану, кам’яного і бурого вугілля, фосфоритів. Зрозуміло, що Україна буде процвітаючою державою лише за умов комплексного і ефективного освоєння в своїх інтересах території та ресурсів, якими володіє. Та зробити це можливо лише за тісної співпраці наукових інститутів та діючого уряду. Саме у цьому ключі провадиться аграрна політика України. Апріорно аграрна країна завдяки ухваленим законопроектам починає впевнено набирати обертів і демонструвати позитивну динаміку розвитку. «Видавництво Логос Україна» здійснює важливу місію — популяризує наукову діяльність та ознайомлює читачів з її гідними представниками.