СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНосенко Елеонора Львівна

Носенко
Елеонора Львівна

професор кафедри педагогічної та вікової психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік Академії інформатизації освіти (Росія), член Міжнародної асоціації позитивної психології – IPPA, Європейського співтовариства з психології здоров’я — EHPS, заслужений працівник освіти України.
Відомий вчений-психолог Елеонора Львівна Носенко народилась 6 серпня 1935 р. в Дніпропетровську. Вищу освіту здобула на факультеті англійської мови Дніпропетровського (1953—1956) та Горлівського (1956—1958) педагогічних інститутів іноземних мов. Елеонора Львівна була Ленінським стипендіатом, отримала диплом з відзнакою, у складі першої групи студентів-відмінників інститутів іноземних мов пройшла стажування у Великобританії. З 1967 по 1970 рр. навчалась в очній аспірантурі Московського інституту іноземних мов ім. Моріса Тореза, де у 1970 р. захистила кандидатську дисертацію. Саме під час захисту Елеонора Львівна познайомилась з доктором психологічних та філологічних наук О.О. Леонтьєвим.

Відомий російський вчений був опонентом Елеонори Львівни. Він і порадив їй зайнятися вивченням психології мови. Ця порада стала для майбутнього доктора психологічних наук своєрідною точкою відліку часу, що Елеонора Львівна присвятить психологічній науці. У 1979 році вона захищає в Інституті психології АН СРСР дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук, присвячену проблемі розпізнання стану емоційної напруженості людини за характеристиками мовлення, стає науковим керівником держбюджетних госпрозрахункових наукових робіт відповідного спрямування, розпочинає підготовку аспірантів з напряму «психологія». Це дозволяє незабаром організувати у Дніпропетровському університеті, де Е.Л. Носенко працює з 1963 року, факультет психології, що забезпечувало студентам поряд з психологічною підготовкою поглиблене вивчення англійської мови. У 1981 році виїжджає на наукове стажування до США за програмою У. Фулбрайта, бере активну участь у численних міжнародних і європейських наукових конгресах та конференціях з психології. Напрями наукової роботи пов’язані з дослідженням емоційної стійкості людини, емоційного інтелекту, критеріїв розпізнання прихованих мисленнєвих образів та емоційних станів, формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій, ролі позитивних цінностей у зумовлені успішності функціонування людини як суб’єкта професійної діяльності. Автор патенту України на винахід «Спосіб прогнозування емоційної стійкості людини» (№ 91842, 2010 р.). Елеонорою Львівною підготовлено 21 кандидат та 1 доктор наук. Вона член двох спеціалізованих вчених рад. Автор понад 400 наукових робіт, зокрема монографій «Эмоциональное состояние и речь», «Память и эмоциональное состояние», «Трансформація ціннісних орієнтацій молоді на сучасному етапі розвитку суспільства», «Емоційний інтелект: концептуалізація проблеми, основні функції», «Психологічні ознаки культури та напрямки їх змін в умовах соціально-економічних перетворень у країні», «Теоретично-психологічні основи комп’ютерної діагностики емоційної стійкості людини», «Провідні особистісні характеристики обдарованих юнаків» та ін. Підручник з грифом МОН України «Експериментальна психологія» (2008) нагороджений першою премією НАПН України як найкращий. Значні наукові здобутки та сумлінна праця Е.Л. Носенко високо оцінені державною та нау­ковою спільнотою. Елеонора Львівна – кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, нагороджена медаллю «За вірну службу університету», медаллю НАПН України «К.Д.Ушинський» за успіхи у науковій та педагогічній діяльності. Заміжня, має сина, двох онуків-близнюків.