СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБараненко Валерій Олексійович

Бараненко
Валерій Олексійович

професор кафедри «Комп’ютерні технології та вища математика» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України.
Валерій Олексійович Бараненко — відомий учений в галузі теорії та методів оптимального проектування конструкцій. Народився 20 січня 1941 р. в с. Крива Коса Будьонівського району Сталінської області (нині Донецька область). У 1957 р. закінчив Сєдовську середню школу. Вищу освіту отримав в Дніпропетровському державному університеті (ДДУ), закінчив механіко-математичний факультет за фахом «Математика» (1964). Науковою діяльністю В.О. Бараненко почав займатися ще за студентських років — брав активну участь у спостереженнях за першими радянськими штучними супутниками Землі. Ним було виконано математичну обробку та інтерпретацію власних візуальних спостережень поверхні планети Юпітер за 1960—1963 рр., які були покладені в основу його дипломної роботи (1964). Науковим керівником цієї роботи був академік АН УРСР М.П. Барабашов.

В.О. Бараненко захистив кандидатську дисертацію в ДДУ у 1970 р., а докторську дисертацію — у 2001 р. Протягом 45 років Валерій Олексійович працював у Дніпропетровському інженерно-буді­вельному інституті (зараз — ПДАБА). Пройшов шлях від навчального майстра до професора (2003). Обіймав посади доцента кафедр будівельної механіки (1971—1974), прикладної математики (1974—1981, 1985—1997), завідувача кафедр прикладної математики (1981—1985), нарисної геометрії та графіки (1997—2010). З 2010 р. по теперішній час працює в Українському державному хіміко-технологічному університеті, обіймає посаду професора кафедри «Комп’ютерні технології та вища математика». Тематика наукових досліджень В.О. Бараненка пов’язана з новітніми досягненнями в математиці, зокрема з теорією та методами оптимізації, теорією імовірності та їх використанням в механіці конструкцій. Його дослідження спрямовані на зменшення матеріаломісткості конструкцій, покращення механічних характеристик виробів. У науковому доробку Валерія Олексійовича понад 150 наукових та навчально-методичних праць, а також одна монографія. Учений регулярно бере участь у роботі світових наукових конгресів, міжнародних з’їздів, конференцій. Працює у спеціалізованій вченій раді при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури з захисту докторських дисертацій, входить у склад редколегії фахового збірника нау­кових праць «Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій» (Дніпропетровський національний університет). У 2004 р. загальними зборами Академії наук вищої освіти Валерія Олексійовича було обрано її дійсним членом. В.О. Бараненко брав участь у роботі шести наукових експедицій за спостереженням повної фази сонячних затемнень, зокрема Західний Сибір (1968), Алтай (1981), Кавказ (2006). Побажання улюбленого шкільного учителя математики О.С. Топалова «…сійте розумне та добре…» стало життєвим кредо Валерія Олексійовича.