СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


ШКОЛА М.В. Пасічника

З НЕЙТРОННОЇ ФІЗИКИ НИЗЬКИХ ТА СЕРЕДНІХ ЕНЕРГІЙ


Наукова школа заснована М.В. Пасічником у 1949 р. на базі відділу ядерної фізики Інституту фізики АН України (Київ). Найвидатніші досягнення наукової школи: експериментально визначено перерізи взаємодії нейтронів із великою кількістю різних елементів, що дало змогу створити банк даних нейтронних констант для конструкційних матеріалів ядерних реакторів; виявлено оболонкові ефекти при розсіянні нейтронів ядрами та визначено відносні внески прямого й компаундного механізмів у перерізи пружного та непружного розсіяння нейтронів ядрами в широкій облас­ті енергій (І.О. Корж); відкрито нову ядер­ну оболонку з чис­лом нейтронів близь­ким­ до 100 (В.П. Вер­тебний); досліджено низькоенергетичні збудження в різних станах конденсованого середовища та отримано дані про фізичні властивості речовин, що визначаються динамікою електронів, атомів та молекул (В.І. Слісенко); запропоновано й обґрунтовано варіант узагальненої оптичної моделі з переважним поглинанням в однофононних каналах (М.Б. Федоров); розроб­лено модель розсіяння нуклонів на деформованих м’яких ядрах (І.Є. Кашуба). Представниками цієї школи захищено 13 докторських та близько 50 кандидатських дисертацій, а М.В. Пасічник є автором (співавтором) близько 300 друкованих наукових праць і трьох монографій. Високий авторитет наукової школи призвів до організації на базі Інституту ядерних досліджень і під головуванням академіка М.В. Пасічника постійних конференцій з нейтронної фізики для всіх ядерних центрів колишнього СРСР, починаючи з 1971 р. Матеріали конференцій видавались та розсилались усім учасникам. МАГАТЕ занесло ці видання у свої каталоги, а всі ядерні дані – у бази відповідних даних. Кількість учасників досягала 300 осіб. Результати дослід­жень представників­ школи увійшли в усі відомі довідники з ядерних даних, наприклад, в останнє видання «Atlas of Neutron Resonances», видане Національним центром ядерних даних США у 2006 р., що є енциклопедією для всіх учених, хто працює в галузі нейтронної фізики. Активна участь Митрофана Васильовича в роботі міжнародних та союзних конференцій з ядерної­ фізики та численні зустрічі з керівниками Державного комітету з використання атомної енергії СРСР і атомних відомств розвинутих країн світу сприяли розробці стратегії розвитку ядерної та нейтронної фізики низьких і середніх енергій в Україні. Нейтронна фізика є науковою базою ядерної енергетики, й ІЯД зараз є головною установою, відповідальною за наукову підтримку ядерної енергетики в Україні.