СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Наукова школа В.Б. Порфир’єва

з проблем нафтогазової геології та геохімії


Володимир Борисович Порфир’єв успішно поєднував науково-дослідну, науково-організаційну та педагогічну діяльність. За його ініціативи було створено Львівське відділення Інституту геологічних наук АН УРСР, кафедру геології й розвідки нафтових та газових родовищ Львівського політехнічного інституту та кафедру загальної геології Львівського університету. Проаналізувавши результати багаторічних досліджень геологічних та геохімічних умов наф­тоносності та вугленосності територій колишнього СРСР, вчений висунув концепцію вугле- та нафтогазоутворення як споріднених і майже паралельних процесів природного перетворення органічної речовини у її викопному стані. У створеному В.Б. Порфир’євим колективі в атмосфері відкритого і коректного обміну думками, стимулювався розвиток самостійних досліджень. Вчений виховав чисельний загін учнів, зокрема академіків НАН України Г.Н. Доленка і С.І. Субботіна, членів-кореспондентів НАН України В.І. Кітика і М.Р. Ладиженського, докторів наук І.В. Грінберга, Р.С. Копистянського, В.О. Краюшкіна, В.П. Линецького та ін. У 1957 р. Володимир Борисович Порфир’єв висунув теорію неорганічного поход­ження нафти та газу. Згідно з цією теорією вони утворюються за надвисоких температур і тисків під земною корою на глибині 35 км з наявних там водню та оксиду вуглецю. Учні вченого зробили значний внесок у розробку гіпотези неорганічного походження нафти та газу в умовах глибинних надр, утворення та закономірностей розміщення усіх промислових нафтових та газових скупчень у земній корі та у чохлі осадових порід в результаті вертикальної висхідної міграції наф­ти, газу та води з підкорової сфери Землі по глибинних розколах і зонах, які мають тріщини. Але досягнуті результати наукової школи зумовили загос­трення дискусії з прихильниками теорії біогенезу нафти і газу.