СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАндреєв Анатолій Опанасович

Андреєв
Анатолій Опанасович

Провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»


Народився 25 січня 1939 року в с. Петро­острові Новомиргородського району на Кіровоградщині. У 1957 році вступив на факультет автоматики та приладобудування до Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна (нині – Націо­нальний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), де отримав вищу освіту за спеціальністю «Системи керування та автоматика». З 1967 року Анатолій Опанасович займається вивченням та практичним використанням вакуумно-дугового розряду, розробляє конструк­ції вакуумно-дугових випарників та способи нанесення зносостійких покриттів на основі нітридів металів IV—VI груп таблиці Менделеєва. Разом з А.А.

Романовим у 1970 році вперше синтезував вакуумно-дуговим способом плівки алмазоподібного вуглецю. А.О. Андреєв є одним із основних розробників вакуумно-дугових установок «Булат-3», які серійно вироблялись на заводах станків-автоматів у Києві та «Двигатель» у Таллінні і використовувались майже на всіх інструментальних та машинобудівних підприємствах СРСР. У січні 1979 року була підписана ліцензійна угода, згідно з якою американській фірмі «Noble Field» ( з 1980 року «Multi Arc Vacuum Systems») передається технологія осадження покриттів TiN на інструменти з швидкоріжучих сталей і пілотний зразок установки «Булат-3». За два роки MAVS створює сітку дочірніх фірм більш, ніж у 40 пунктах американського, європейського та азійського континентів. Це дало могутній поштовх розвитку світової наукової думки в напрямку різноманітних вакуумно-дугових технологій та обладнання. А.О. Андреєвим розроблений спосіб та обладнання для дуплексного модифікування сталевих поверхонь, що включає їх хіміко-термічну обробку в газовому дуговому розряді низького тиску і подальшого нанесення вакуумно-дугових покриттів в єдиному технологічному процесі. Науковцем отримані та досліджені ваку­умно-дугові надтверді (40-68 ГПа) наноструктурні TіN покриття, у тому числі при температурі виробів 100—200о С, що дає можливості їх осадження на загартовані конструкційні сталі. Наприклад, виробничі випробування штампів зі сталі Х12М з такими покриттями, осадженими при температурі 140о С, показали збільшення їх стійкості в 9-10 разів порівняно з такими ж штампами без покриттів. Анатолій Опанасович розробив надтверді наноструктурні нанокомпозитні та багатошарові покриття на основі нітридів металів IV—VI груп таблиці Менделеєва, у тому числі з використанням іонної імплантації, які осаджуються при температурі виробів в діапазоні 100—500о С. Також науковець займається розробкою способу та обладнання для отримання нових видів покриттів з використанням стиснутого дугового газового розряду низького тиску. Досягнення Анатолія Опанасовича, його розробки та ідеї викладені у понад 250 нау­кових публікаціях, автор і співавтор понад 100 свідоцтв СРСР, патентів України, Росії, країн Європи та США. Його розробки запатентовані в 20 країнах світу. За розробку технології та організацію виробництва ріжучого інструменту із зносо­стій­ким покриттям для машинобудування А.О. Андреєв став лауреатом Державної премії СРСР в області науки та техніки (1986). Життєве кредо науковця: «Удача идет навстречу подготовленному уму».