СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАндреєва Ольга Адіславівна

Андреєва
Ольга Адіславівна

Професор кафедри технології шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Доктор технічних наук, професор, винахідник СРСР.
Москві (Росія) в сім’ї військовослужбовця. Після переїзду родини на України закінчила у 1966 р. київську середню школу № 163 з срібною медаллю й одразу вступила на хіміко-технологічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості (КТІЛП), який у 1971 р. закінчила з відзнакою за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра» і отримала кваліфікацію інженера-хіміка-технолога. Після закінчення інституту з 1971 по 1977 рр. працювала на інженерних посадах в Українському науково-дослідному інституті шкіряно-взуттєвої промисловості (УкрНДІІШП, Київ). Праця в науково-дослідницькому інституті та любов до обраної професії привели Ольгу Аді­славівну до аспірантури. У період 1977—1980 рр. вона навчається в аспірантурі Київського технологічного інституту легкої промисловості, яку з успіхом закінчує і захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Після закінчення аспірантури Ольга Аді­славівна залишається на викладацькій роботі на кафедрі технології шкіри та хутра Київського технологічного інституту легкої промисловості (нині — Київський національний університет технологій та дизайну), де пройшла шлях від асистента до професора. Одночасно з викладацькою діяльністю О.А. Андреєва продовжує науково-дослідницьку роботу за науковим напрямком «Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії». Вирішуються питання розробки ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій виробництва шкір широкого асортименту; удос­коналення існуючих та створення принципово нових хімічних матеріалів для виробництва шкіри та хутра з необхідними споживчими властивостями; вивчення фізико-хімічних основ перетворення колагену в готову шкіру. Розроблені під керівниц­твом та за особистої участі проф. О.А. Андреєвої сучасні технології апробовані та впроваджені у виробництво на передових підприємствах галузі. Після закінчення докторантури у 2005 р. захистила докторську дисертацію на тему «Нау­кові основи ресурсозберігаючих технологій дуб­лення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук». Здійснює наукове керівництво дисертаційними роботами аспірантів та випускними кваліфікаційними роботами магістрів. Підготувала 2 кандидатів технічних наук та 15 магістрів в галузі технології шкіри та хутра. Брала участь у розробці «Квалификационной характеристики инженера-химика-технолога по спец. 28.07 «Технология кожи и меха» Держкомітету з народної освіти СРСР. Була головою робочої групи кафедри з відкриття спеціальності «Технологія обробки шкіри та хутра». У науковому доробку Ольги Адіславівни близько 200 наукових та науково-методичних робіт, серед яких перший в Україні підручник з фізики та хімії протеїнів українською, 1 монографія, 2 навчальні посібники, 10 авторських свідоцтв та патентів. Член спеціалізованої вченої ради; член редакційної колегії журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну»; секретар підкомісії з хімічної іженерії Науково-методичної комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. За сумлінну працю нагороджена медаллю «К 1500-летию Киева» та нагрудним знаком «Изобретатель СССР»; занесена до Енциклопедії сучасної України. Ольга Адіславівна знаний науковець, активний громадський діяч, педагог. Її життєве кредо: «Через терени до зірок».