СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАршава Iрина Федорівна

Аршава
Iрина Федорівна

завідувач кафедри загальної та медичної психології факультету психології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Доктор психологічних наук, професор, лікар-психотерапевт вищої категорії, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Академії медико-технічних наук України, Академії соціальних технологій та місцевого врядування; член Європейського співтовариства з психології здоров’я — EHPS.
Учений-психолог, фахівець у галузі медичної та загальної психології, психофізіології, психотерапії. Народилася 6 жовтня 1955 р. у Володимирі (Росія). Вищу освіту здобула у Дніпропетровському державному медичному інституті (педіатричний факультет). Практикуючий лікар-психіатр, психотерапевт та медичний психолог – це лише один напрямок діяльності Ірини Федорівни Аршави. З цього вона починала після закінчення Дніпропетровського медичного інституту, постійно поповнюючи знання, вдосконалюючись як фахівець.

Великий практичний досвід став підґрунтям для наукової роботи, кандидатської дисертації, присвяченої вивченню психологічних особливостей людей з фізичними дефектами та питанням психологічної реабілітації, яку вона захистила після закінчення аспірантури (1992) з медичної психології та психотерапії. З 1994 р. Ірина Федорівна працює у Дніпропет­ровському державному університеті, спочатку на посаді доцента, а з 1995 р. – завідувача кафедри психіатрії, неврології та медичної психології (з 2005 р. – кафедри медичної психології, психодіагностики та психотерапії). З 2010 року – зав. кафедри загальної та медичної психології факультету психології. У 2007 р. в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України І.Ф. Аршава захистила ди­сертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук та у 2008 р. одержала наукове звання професора. Голова Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Напрямки наукової роботи пов’язані з дослідженням особистісних детермінант емоційної стійкості людини та методів діагностики цієї властивості; проблем психології здоров’я; моделювання засобів діагностики емоційної стійкості людини (отримано патент України на винахід «Спосіб прогнозування емоційної стійкості людини», № 91842, 2010 р.) та регуляції функціональних станів людини (отримано патент України на винахід «Спосіб регуляції функціонального стану людини» № 87517, 2009 р.); медико-психологічні аспекти психосоматичних взаємовідносин та ін. І.Ф. Аршава автор близько 350 наукових та науково-методичних робіт, з них 6 підручників, 5 монографій, 12 навчальних посібників, 35 методичних рекомендацій. Основні монографії: «Емоційна стійкість людини та її діагностика»; «Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини»; «Сучасні напрямки зарубіжної психології»; «Психологія особистості»; «Психофізіологія»; «Юридична психологія» та ін. Наукові досягнення І.Ф. Аршави були високо оцінені Придніпровським науковим центром Національної академії наук, впроваджені в діяльність багатьох установ та навчальних закладів та одержали Почесний диплом на X Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні—2007». Ірина Федорівна нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України», почесною медаллю «За вірну службу ДНУ». Вона створила та очолює Центр медико-психологічної допомоги хворим на клінічній базі кафедри, де разом із співробітниками кафедри надає консультативно-діагностичну допомогу хворим дітям та їх батькам, а також співробітникам та студентам ДНУ. Ця приваблива жінка, чудова мати, ніколи не здається, щоразу починаючи боротьбу за здоров’я людини.