СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГорова Алла Iванівна

Горова
Алла Iванівна

завідувач кафедри екології Національного гірничого університету

Доктор біологічних наук, професор, дійсний член Української екологічної академії наук, Міжнародної академії фундаментальних основ буття та Міжнародної академії аграрної освіти.
Народилася Алла Іванівна 11 травня 1938 р. у Дніпропетровську. У 1961 р. закінчила з відзнакою Московську сільськогосподарську академію ім. К.А. Тимірязєва, отримала кваліфікацію вчений агроном. Жива зацікавленість здобутою професією створила підґрунття для наукової діяльності. У 1969 р. Алла Іванівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.Віддтоді наукова діяльність А.І. Горової присвячена цитогенетичному моніторингу довкілля та здоров’я населення, вивченню молекулярно-генетичних механізмів комплексного впливу іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів довкілля на біоту та людину, а також вивченню механізмів реабілітаційної дії природних адаптогенів і впровадженню їх в сільське господарство та медицину. У 1984 р. Алла Іванівна захистила докторську дисертацію «Роль фізіологічно-активних речовин гумусового походження в адаптації рослин до дії іонізуючої радіації та пестицидів». Вся важливість проведених досліджень, на жаль, була доведена життям. 1986 рік, аварія на ЧАЕС.З цього року Алла Іванівна активно залучається до дослідження впливу наслідків аварії на ЧАЕС на рослини та організм людини. Встановлені закономірності впливу радіонуклідного забруднення на особливості ростових процесів. Вивчено зміни цитогенетичного статусу дітей, відселених із зони відчуження, а також динаміка здоров’я дітей, народжених від ліквідаторів аварії. З 1994 р. і дотепер на територіях видобутку та збагачення уранових руд в містах Жовті Води, Дніпродзержинськ та Кіровоград проводяться еколого-гігієнічні дослідження з використанням цитогенетичних методів біоіндикації. За участю Алли Іванівни розроблено концепцію екологічної безпеки у гірничо-металургійному комплексі як основи сталого розвитку України; методологія еколого-соціального моніторингу територій з різним рівнем техногенного навантаження, а також методологію застосування природних адаптогенів для зменшення та попередження негативного впливу гірництва на екологічні системи та організм людини. У науковому доробку науковця більше 300 наукових та методичних робіт. А.І. Горова член Національної комісії радіаційного захисту населення України Верховної Ради України, науково-методичної комісії МОН України та ДАК. Працює у 2 спеціалізованих радах і член редколегії п’яти фахових журналів. Сумлінна праця та наукові досягнення Алли Іванівни мають високу оцінку. Нагороджена почесними грамотами та подяками Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України; Президії НАН України. Удостоєна медалі «Відмінник освіти» та золотої медалі «Medal of Honor». Разом з чоловіком виховала сина. Життєве кредо: «Духовна екологія», а улюблений вислів: «Не скупись делать добро».