СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтойка Ростислав Стефанович

Стойка
Ростислав Стефанович

завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України

Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
Професор Р.С. Стойка — відомий фахівець у галузі біохімії, клітинної та молекулярної біології. Народився 23 травня 1950 р. поблизу Ужгорода на Закарпатті в сім’ї відомого в Україні та за її межами еколога і ботаніка, доктора біологічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Стефана Михайловича Стойки, який і досі працює на користь країни. Мати, Ольга Василівна, все життя пропрацювала лікарем. Тому не дивно, що Ростислав Стефанович пішов навчатися на біологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «біохімія», який закінчив у 1972 р. з відзнакою. Вся подальша професійна діяльність Р.С. Стойки пов’язана з Львівським відділенням Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна АН України, де відбувалося його становлення як вченого, педагога, громадського діяча. У 1979 р. захистив кандидатську, а в 1993 р. — докторську дисертацію, у 1996 р. присуджено наукове звання професора із спеціальності «біохімія». У 1987—1995 pp. він заступник директора, а у 1995—2000 pp. — директор відділення.

З 1993 р. займає посаду завідувача відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу. У 2000 р. відділення було перетворене в Інститут біології клітини НАН України. Основний напрямок наукових досліджень — вивчення молекулярних і клітинних механізмів регу­ляції поділу (проліферації) та відмирання (апоптоз­у) нормальних та пухлинних клітин тварин і людини. Започаткував в Україні дослідження механізмів запрограмованої клітинної смерті – апоптозу. За його керівництва вперше досліджені біохімічні зміни у складі глікопротеїнів клітинної поверхні під час апоптозу. Керує дослідженнями в галузі використання нанорозмірних матеріалів для доставки ліків та нуклеїнових кислот в клітини людини. Науковий доробок вченого складає близько 400 публікацій. Брав участь у багатьох вітчизняних і міжнародних конференціях. Засновник та співголова оргкомітету трьох міжнародних Парнасівських конференцій; один із засновників міжнародних Вейглівських конференцій. Тривалий час працював у відомих наукових центрах США: Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса (1994) та Дослідницькому інституті при Медичному центрі «Синайський Кедр» (Лос-анджелес, 1999—2000). Учасник виконання міжнародних грантів за програмою CDA-NIS (Національний раковий інститут США), Королівської академії наук Швеції, INTAS та ін. Проводить науково-організаційну роботу як завідувач відділу, член редколегій багатьох спеціалізованих наукових журналів, головний редактор журналу «Studia Biologica», заступник головного редактора журналу «Біотехнологія»; заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член експертної комісії ВАК України; член президії Українського біохімічного товариства, голова Львівського відділення цього товариства, дійс­ний член Наукового товариства ім. Шевченка. Плідну наукову та науково-організаційну роботу поєднує з педагогічною діяльністю. З 1989 р. Р.С. Стойка працює за сумісництвом у Львівському національному університеті ім. Івана Франка професором кафедри біохімії. Під його керівництвом захищено 1 докторську та 15 кандидатських дисертацій. Чималі творчі досягнення вченого здобули йому заслужений авторитет: нагороджений преміями ім. О.В. Палладіна з біохімії АН України (1987), ім. Р.Є. Кавецького з експериментальної онкології НАН України, Соросівський професор, іноземний член Польської академії наук і мистецтв. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами та медалями НАН України, почесними грамотами Львівської обласної держадміністрації, Західного наукового центру НАН України та ін. Одружений, дружина Ар’яна Михайлівна також біолог за фахом, донька Богдана Ростиславівна Стойка-Котт лікар-гінеколог.