СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтепанківська Галина Костянтинівна

Степанківська
Галина Костянтинівна

Професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Член-кореспондент НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Клініцист високої кваліфікації, провідний учений в галузі акушерства та гінекології Галина Костянтинівна Степанківська народилася 19 травня 1922 р. в м. Старий Пиків на Вінниччині у сім’ї акушера-гінеколога Костянтина Яковича Степанківського. У 1940 р. вступила до Київського медичного інституту (нині — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця), який закінчила в 1946 р., обравши спадкову професію – акушера-гінеколога. З перших днів Великої Вітчизняної війни працювала у фронтовому евакогоспіталі. У 1943–1944 рр. навчалася в Казанському медичному інституті. У 1947 р. вступає до клінічної ординатури Науково-дослідного інституту охорони материнства і дитинства (нині Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН України).

Потім працює в інституті старшим науковим співробітником. З 1963 р. переходить до рідної альма-­матер — Київського державного медичного інституту на кафедру акушерства та гінекології № 1, де пройшла шлях від асистента, доцента (1963—1967), професора (1967—1974) до завідувача кафед­ри (1974—1990). З 1990 р. і по теперішній ­час — професор кафедри акушерства та гінеколо­­гії №1. Основні напрями наукових досліджень професора Г.К. Степанківської — особливості фізіологічних та патологічних станів скоротливої діяльності матки, перінатологія, онкогінекологія. Вперше вивчила патогенез, діагностику та тактику при переношеній вагітності. Досліджено основні механізми нейрогуморальної регуляції наприкінці фізіологічної вагітності та при переношуванні вагітності, а також вивчено провідні фактори, що спричиняють гіпоксію плода, розробила методи лікування та профілактики цих порушень, вдосконалила методи лікування передпухлинних станів шийки матки та злоякісних новоутворень яєчників. Галина Костянтинівна автор понад 400 наукових праць, серед яких 22 монографії, підручники з акушерства та гінекології, 13 авторських свідоцтв. Основні наукові праці: «Недонашивание и перенашивание беременности»; «Послеродовые инфекционные заболевания»; «Злокачественные новообразования яичников»; «Справочник по акушерству и гинекологии»; «Гінекологія»; «Акушерство». Професор Г.С. Степанківська підготувала 51 дисертанта, серед яких 10 докторів медичних наук. Окрім науково-педагогічної роботи Галина Костянтинівна Степанківська є активним громадським діячем. Була головою наукового товариства акушерів-гінекологів України трьох скликань (1974—1992), учасником багатьох міжнародних і вітчизняних наукових форумів; є членом правління Асоціації акушерів-гінекологів України, Європейської асоціації акушерів-гінекологів, Атестаційної комісії лікарів. Крім того є членом редакційної ради журналу «Педіатрія, акушерство і гінекологія», науковий редактор журналу «Здоров’я жінки» та ін. Діяльність Галини Костянтинівни відзначена державою та суспільством. За участь у Великій Вітчизняній війні нагороджена орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, за успішну трудову і наукову діяльність – орденом Трудового Червоного Прапора, орденом «За мужність» ІІІ ступеня, нагрудним знаком «Знак пошани» та 11 медалями та грамотами. За наукову розробку, організацію та впровадження системи санаторно-курортного оздоровлення і лікування вагітних в Україні їй присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Слова: «Чесність і справедливість» є наріжним каменем її діяльності як вченого, педагога, лікаря.