СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Наукова школа А.К. Бабка

з аналітичної хімії


Відома наукова школа з аналітичної хімії започаткована академіком АН УРСР А.К. Бабком у Київському університеті та Інституті загальної та неорганічної хімії АН УРСР. А.К. Бабко вперше в Україні розпочав систематичні фізико-хімічні дослідження у розчинах, розвинув теорію та практику їх застосування в фотометричному аналізі, теоретично обґрунтував метод Остромисленського-Жоба (1935), який широко застосував на практиці для визначення складу та міцності комплексних сполук металів. Чимало праць А.К. Бабка присвячено застосуванню органічних сполук в аналітичній хімії, вибору оптимальних умов для фотометричного визначення різних іонів. Наукові інт­ереси А.К. Бабка широкі та багатогранні, він автор понад 450 робіт. Анатолій Кирилович завжди був доброзичливий, підтримував ініціативу учнів і співробітників. При обговоренні праць часто розгорталася досить гостра дискусія, але всі розуміли, що це необхідно для роботи. Підготовка під керівництвом А.К. Бабка дала можливість його учням створити нові напрямки і зробити певний внесок у розвиток не лише аналітичної хімії, а й хімії комплексних сполук; аналітичного застосування органічних реагентів для виявлення та визначення неорганічних речовин, у класичні хімічні методи аналізу та методи аналітичного розділення на основі хімічних та електрохімічних процесів, в аналітичну хімію платинових металів, синтез, дослідження та застосування нових модифікованих сорбційних матеріалів із закріпленими на їх поверхні органічними та неорганічними реагентами та ін. Представниками школи А.К. Бабка опубліковано понад 25 монографій, 30 підручників та нав­чальних посібників і більше 2000 наукових публікацій. Вони стали основою для вивчення аналітичної хімії та її подальшого розвитку як в Україні, так і за кордоном. З школи А.К. Бабка вийшли академік НАН України А.Т. Пилипенко, доктори та професори Й.С. Балог, А.М. Голуб, Ф.П. Горбенко, Ф.Г. Жаровський, П.П. Киш, П.М. Линник, В.В. Лукачина, Е.А. Мазуренко, Б.Й. Набиванець, О.Ю. Назаренко, І.В. П’ятницький, О.П. Рябушко, А.І. Самчук, М.М. Тананайко, Ф.М. Тулюпа, І.О. Шевчук, М.Й. Штокало. Започатковані А.К. Бабком напрямки аналітичної хімії успішно розвивають його учні і послідовники.