СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТоваровський Йосип Григорович

Товаровський
Йосип Григорович

Старший науковий співробітник Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

Доктор технічних наук, професор, академік Академії гірничих наук України.
Народився 15. липня 1936 року в м. Дніпропетровськ. У 1955 – 1960 рр. навчався в Дніпропетровському металургійному інституті і набував практичного досвіду (1958 – 1959) на металургійному заводі ім. Дзержинського на посадах горнового, газовика, чавунника. Після закінчення інституту у 1960 році працював на металургійному заводі «Криворіжсталь» на посадах газовика, майстра доменної печі, керівника доменної дослідницької групи. Брав участь в освоєнні роботи потужних доменних печей 2000 – 2700 м3 і технології доменної плавки на комбінованому дутті високих параметрів. На цей час припадає перша публікація в журналі «Сталь» (1963) і вихід першої книги (1968), а також захист кандидатської дисертації (1967, м. Москва, ЦНДІЧМ). З 1967 року по теперішній час Йосип Григорович працює в Інституті чорної металургії НАН України старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії, провідним науковим співробітником. У 1989 році захистив докторську дисертацію (Москва, МІСіС), а у 2002 році отримав вчене звання професора.

Працює також на посаді професора кафедри металургії Криворізького факультету Національної металургійної академії України. З 2001 до 2008 рр. – член експертної Ради з металургії ВАК України. Основні напрямки наукової діяльності Й.Г. Товаровського – це аналітичні і експериментальні дослідження доменної плавки з використанням математичного моделювання; системний аналіз доменної плавки; коксозаощадження і нетрадиційні технології на основі використання продуктів газифікації низькосортного вугілля з переходом до малококсової і безкоксової доменної плавки. Професором Й.Г. Товаровським розроблено методи розрахунку та оптимізації процесів доменної плавки у фактичних і перспективних умовах, теоретичні засади і технічні рішення з малококсової і безкоксової доменної плавки при подаванні у фурмені вогнища продуктів газифікації низькосортного вугілля, а також технологія використання резервних доменних печей для газифікації вугілля з переробкою відходів. Виконані розробки із вдосконалення технології використання комбінованого дуття знайшли втілення на металургійних комбінатах «Криворіжсталь», «Запоріжсталь», Макіївському (1980–1990). На Макіївському меткомбінаті розроблено і впроваджено технологію вдування коксівного газу (1980–1992), а на меткомбінаті «Криворіжсталь» - технологію заміщення 10–15% коксу на шматковий антрацит (2000–2011). Розробки керованої Й.Г. Товаровським лабораторії з аналізу і узагальнення роботи доменних печей СРСР (1967– 1993) використовувалися підприємствами для вдосконалення технології, а Міністерством чорної металургії – для формування технічної політики галузі. Найбільш вагомою для Й.Г. Товаровського є монографія «Доменная плавка. 2-е издание», де висвітлюються системні аналітичні дослідження. Результати науково-аналітичної і науково-технічної діяльності Й.Г. Товаровського відображені у 400 публікаціях в та 12 монографіях, 10 брошурах, 70 винаходах. Більше 20 його англомовних публікацій вийшли у 10 країнах. За плідну наукову роботу та вагомий особистий творчий внесок у розвиток теорії і технології металургійного виробництва Йосипа Григоровича нагороджено почесними грамотами Президії НАН України (1999, 2004, 2006), а за цикл нау­кових праць «Технологические основы нетрадиционной малококсовой и бескоксовой доменной плавки» науковець одержав премію НАН України ім. З.І. Некрасова (2003). Високоосвічений, добропорядний, справедливий, з солідним життєвим досвідом, професор Товаровський за сприйняттям гумору визначає глибину інтелекту і душевні якості людей. Разом з дружиною Ноною Георгіївною виховали доньку Грету, яка продовжила справу батька.