СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТуріянська Марія Михайлівна

Туріянська
Марія Михайлівна

Завідувач кафедри менеджменту Донецького інституту туристичного бізнесу

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, почесний професор Ташкентського державного університету.
Народилася Марія Михайлівна 22 червня 1952 р. в м. Макіївка Донецької області. У 1974 р. закінчує Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (дипломом із відзнакою). Становлення М. Туріянської як ученого починається з виходу наукових праць у 1978 р. Наука захопила Марію Михайлівну, вона продовжувала дослідження, які послідовно завершувались узагальненням у кандидатській (1989) та докторській (2006) дисертаціях. З 2001 р. М. Туріянська працює в Донецькому інституті туристичного бізнесу на посаді професора і завідувача кафедри менеджменту. Її енегрійність та талант керівника і дослідника зробили кафедру науковим центром. Крім безпосередньої підготовки спеціалістів, на кафедрі проводиться науково-дослідна та методична робота; постійно підтримуються зв’язки з організаціями, в яких працюють випускники ДІТБ, залучаються висококваліфіковані спеціалісти.

Марія Михайлівна Туріянська досвідчений педагог, має більше 30 років педагогічного стажу. Студенти-магістранти під її керівництвом неодноразово ставали призерами всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності «менеджмент у невиробничій сфері». Професор М. Туріянська має сертифікати про стажування: університету «City Science Center» (Філадельфія, Пенсільванія, США) з курсу «Західні ринки капіталу: інвестиційні методики і практики» (лютий 1997 р.); Інституту міжнародної ділової співпраці (Київ, Україна) за програмою Браунського університету (Провіденс, США) за проектом «Підтримка розвит­ку малих і середніх підприємств в Україні» (жовтень 1998 р.); консорціуму міжнародного розвитку Міссісіпі (Джексон, Міссісіпі, США) за недержавною тренінговою програмою «Підвищення управлінського досвіду в неурядових організаціях» (вересень 1998 р.); має 108 праць загальним обсягом 158 друкованих аркушів (у тому числі 7 монографій). Фундаментальні наукові праці: «Інвестиційний клімат України: проблеми та рішення» (монографія 2004 р.), яка комплексно розвиває дуже важливу для України проблему формування сприятливого інвестиційного клімату на макро-, мезо- та мікрорівнях, містить авторські новації з цієї теми, висвітлює позитивний іноземний досвід (у тому числі США). Авторська трактовка категорій «інвестиційний клімат» базується на теорії динамічного розвитку в умовах невизначеності та ризику. У монографії «Інвестиційні джерела» (2004), системно досліджуються засади формування джерел інвестиційних ресурсів та їх ефективне використання, що створює умови для економічного зростання держави. Професор М. Туріянська керує розробкою курсу дистанційного навчання «Менеджмент турбюро і організаторів подорожей» в рамках Європейської програми Tempus в області туризму. Очолює наукову школу «Інноваційно-інвестиційна політика держави», підготувала 1 доктора економічних наук та 3 кандидатів економічних наук. М. Туріянська є головою правління Донецької обласної організації Товариства «Знан­ня» України, редактором наукового журналу «Вісник ДІТБ». Внесок Марії Михайлівни у розвиток педагогіки та науки, високий професіоналізм і відданість справі неодноразово відзначений грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, грамотами Донецького інституту туристичного бізнесу. Принциповість і чесність в науці, викладанні, громадській діяльності є відображенням життєвого кредо професора М. Туріянської «Служити істині»!