СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬУдалова Лариса Давидівна

Удалова
Лариса Давидівна

Начальник кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, полковник міліції.
Народилася Лариса Давидівна 26 серпня 1957 ро­ку у Києві. У 1981 році закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Трудову діяльність почала в органах внутрішніх справ у 1977 році, де пройшла шлях від сержанта міліції до полковника, від міліціонера до начальника кафедри. У 1990 році Лариса Давидівна перейшла на викладацьку роботу до Національної академії внутрішніх справ, де послідовно обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента, професора, начальника кафедри. Значний досвід роботи та глибокі правові знання застосувала в комплексних дисертаційних дослідженнях з кримінально-правової проблематики. У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 2007 році — докторську ди­сертацію на тему «Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України».

Л.Д. Удаловій належить теоретична розробка низки ключових проблем, пов’язаних з отриманням вербальної інформації. Це стосується насамперед сучасного розуміння вербальної інформації та її значення в процесі професійного спілкування слідчого, психологічних основ отримання вербальної інформації, розв’язання питань щодо доцільності і можливості використання досягнень науково-технічного прогресу у процесі отримання вербальної інформації та визначення правових підстав такого застосування, змісту вербальних слідчих дій як засобу отримання інформації, змісту доказування з використанням показань, отриманих в процесі проведення цих слідчих дій. Сфера наукових досліджень — кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Л.Д. Удалова є автором і співавтором понад 100 наукових та навчально-методичних робіт. Серед них: підручники, монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях. Лариса Давидівна, як знаний фахівець з кримінально-процесуального права, постійно бере участь у розробці законодавчих актів, що регламентують діяльність судових та правоохоронних органів України, підтримує тісні зв’язки з науковими установами, навчальними закладами та правоохоронними органами інших країн: Російською Федерацією, Молдовою, Білорусією, Вірменією. Л.Д. Удалова є висококваліфікованим педагогом, одним із провідних спеціалістів у галузі кримінально-процесуального права, яка багато уваги приділяє підготовці науково-педагогічних та керівних кадрів. Її учні працюють у різних юридичних установах, навчальних закладах, обіймають керівні посади в органах внутрішніх справ. За вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, у розвиток кримінально-процесуальної науки, вдосконалення правозастосовної практики, високий професіоналізм, ініціативу та наполегливість, сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків у 2010 році Л.Д. Удаловій Президентом України було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Досягти значних результатів на трудовому, науково-дослідницькому шляху допомогло життєве кредо: все в наших руках, тому їх не можна опускати. Разом з чоловіком виховали сина Олега Станіславовича, який обрав шлях юриста і закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», магістратуру цього навчального закладу, а у 2010 році захистив кандидатську дисертацію.