СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДоровських Анатолій Васильович

Доровських
Анатолій Васильович

Директор науково-виробничого об’єднання «Міжнародний медичний центр», провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Доктор технічних наук, професор, полковник, дійсний член Академії інженерних наук України.
Народився 5 березня 1952 року в м. Кемерово (Російська Федерація). Першим вищим навчальним закладом для Ана­толія Васильовича стало Київське вище військове інженерне училище, де був курсантом факультету радіозв’язку з 1969 по 1974 роки. Відразу після закінчення навчання обійняв посаду замісника керівника вузла зв’язку по технічній частині. З 1976 року ад’юнкт Київського вищого військового інженерного училища зв’язку, у 1979 році успішно захищає кандидатську дисер­тацію. Одночасно, з 1976 по 1979 рр., здобуває другу вищу освіту на механіко-математичному факуль­теті Київського державного університету за спеці­альністю «Теорія ймовірності». Викладацьку діяльність розпочав у 1979 році на кафедрі радіозв’язку Київського вищого військового інженерного училища зв’язку.

Від 1989 по 1992 роки керував науково-дослідним центром з питань телекомунікацій при Київському вищому військовому училищі зв’язку. Набутий досвід та нові розробки виклав у дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук (1990 р.). А.В. Доровських володіє такими потрібними для керівника рисами як: вимогливість, об’єктив­ність, спрямованість на кінцевий результат, має відчуття нових віянь у науці, тому не дивно, що у 1992–1995 роках очолив Науково-дослідний центр управління, зв’язку, розвідки та РЕБ Міністерства оборони України. У 1993 році стає професором кафедри засобів телекомунікацій Національного технічного універ­ситету України «Київський політехнічний інститут» та керівником відділу програмного забезпечення телекомунікаційних систем. Анатолій Васильович ніколи не зупиняється на досягнутому, завжди іде вперед. Так, 1993 року навчався в університеті «Моторола» (США), після чого обійняв пост президента компанії «Романтіс-Україна». З 1996 року – голова представництва компанії IBN (International Banking Network) (USA) в Україні. Креативний підхід до вирішення питань та дос­конале знання англійської мови дозволили професору А.В. Доровських очолити компанію «SPACE-TELECOM», керувати проектом системи супутникового зв’язку для посольств України, обій­няти посаду президента спільного українсько-амери­канського підприємства «УкрПейдж» та представляти французьку компанію «MATRA-NORTEL COMMUNICATION» в Україні (1997–2001 рр.). Феноменальний досвід роботи в різних ком­паніях сприяв тому, що у 1998 році А.В. Доровських заснував компанію з розробки програмного забезпечення «ДЕНСОФТ», яка по сьогоднішній день успішно працює на міжнародному та українському ринках інформаційних технологій. З 2001 по 2004 роки – радник віце-президента компанії EADS (EU). У 2003 році Анатолій Васильович ініціює створення НВО «Міжна­родний медичний центр» та очолює його. Науковець від 2004 року є судовим експертом в сфері інтелектуальної власності зі спеціальностей телекомунікації та комп’ютерні програми, провід­ний науковий співробітник Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Професор А.В. Доровських здійснює наукові дослідження в таких галузях як інформаційні технології, телемедицина та частотно-резонансні методи діагностики. Автор понад 200 наукових праць, серед яких 107 авторських свідоцтв на винаходи, 2 монографії та 25 методичних праць. Опублікував більше ніж 20 наукових праць за кордоном. Є співавтором Закону України «Про зв’язок». Життєве кредо: «Життя прекрасне тим, що воно – життя».