СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБочарова Світлана Петрівна

Бочарова
Світлана Петрівна

завідувач кафедри психології, філософії та освітніх технологій Української інженерно-педагогічної академії

Доктор психологічних наук, професор, академік Балтійської педагогічної академії.
Світлана Петрівна Бочарова — відомий вчений-психолог в області проблем пам’яті, шкільної, вузівської освіти, інженерної психології, психології управління, юридичної психології. Народилася 16 березня 1928 р. в Харкові в родині викладачів вузу. У 1949 р. закінчила філологічний факультет Харківського університету, після закінчення якого працювала в середній школі. Ще в шкільні та студентські роки виник інтерес до проблем психології викладання, який не залишав Світлану Петрівну. І в 1953 р. вона успішно закінчує аспірантуру при кафедрі психології Харківського педагогічного інституту, де навчалася під керівництвом видатних представників Харківської психологічної школи: П.І. Зінченко, П.І. Асніна, К.Є. Хоменко, О.М. Концевой, працювала в тісному співробітництві з відомими засновниками вітчизняної психології О.М. Леонтьєвим, Л.С. Виготським, О.Р. Лурія, П.Я. Гальперіним, О.В. Запорожцем та ін.

З 1955 по 1963 рр. працює на кафедрі педагогіки та психології Дніпропетровського університету. У 1964 р. повертається до рідного міста і обіймає посаду доцента в Харківському державному університеті ім. О.М. Горького, де під керівництвом професора П.І. Зінченка активно бере участь у проведенні наукових досліджень з інженерної психології та ергономіки, включається в розробку проблем пам’яті — провідної теми в Харківській психологічної школі. У 1975 р. перейшла в Харківський педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди на посаду завідувача кафедри психології. У 1977 р. в Ленінградському університеті захистила докторську дисертацію на тему «Пам’ять як процес переробки інформації». У 1979—1983 рр. керувала кафедрою психології Харківського державного університету ім. О.М. Горького. З 1989 р. завідувач кафедри психології Української інженерно-педагогічної академії (УІПА). Проводила прикладні дослідження з проблем психології вищої школи, інженерної психології. Паралельно з роботою в УІПА з 1996 по 2005 р. працювала професором Харківського національного університету внутрішніх справ. У творчій співдружності з його ректором проф. О.М. Бандуркою та проф. Е.В. Землянською написала кілька підручників і монографій з психології управління, професіоналізму та лідерства, юридичної психології. За всю педагогічну діяльність С.П. Бочарова підготувала 40 кандидатів та 5 докторів психологічних наук, які з гордістю називають себе її учнями. Усі учні згадують про неї як про чудового лектора і людину. Володіючи унікальними та різнобічними знаннями в галузі психології, вона доносить їх студентам, аспірантам та здобувачам. Творча спадщина С.П. Бочарової значна і користується заслуженим визнанням у наукових колах не лише України, а й за її межами. Світлана Петрівна очолює в Україні школу наукового напряму «Проблеми психології пам’яті». За період науково-педагогічної діяльності нею опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних робіт. Сьогодні вона успішно продовжує наукові дослідження, веде активну педагогічну діяльність. Є головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій. З 1975 по 1989 рр. була членом центральної ради Товариства психологів СРСР, де співпрацювала з багатьма видатними вітчизняними психологами. За видатні заслуги в науково-педагогічної діяльності С.П. Бочарова нагороджена орденом М.В. Ломоносова, медалями «Ветеран праці», «Відмінник народної освіти», «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки», Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ та відзнакою «Срібний Хрест».