СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБаймуратов Михайло Олександрович

Баймуратов
Михайло Олександрович

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету

Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук.
Відомий вчений в галузі конституційного, міжнародного та муніципального права М.О. Баймуратов народився 13 жовтня 1954 р. в Одесі у родині робітників. У 1973 р. закінчив Одеське базове медичне училище з відзнакою за спеціальністю «фельдшер». Невдовзі був призваний на строкову службу до лав Радянської армії, а потім проходив понадстрокову військову службу у військовій частині МВС СРСР. За цей час закінчив заочне відділення юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова з відзнакою зі спеціальності «правознавство» у 1982 р. З 1982 р. присвятив себе науково-педагогічній діяльності: викладач, асистент, доцент (за сумісництвом) кафедри конституційного та міжнародного права Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (1982—1992) і одночасно начальник відділу кадрів Одеського виробничого об’єднання «Електрик» Українського товариства глухих.

За цей час захищає кандидатську (1993) і першу на той час в Україні дисертацію з муніципального права «Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (1996). З 1997 р. – доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії. У 2002—2005 рр. обійняв посаду проректора з наукової роботи цієї ж академії. З 2005 р. – професор, завідувач кафедри правознавства в Маріупольському державному гуманітарному університеті, а з 2008 р. – завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права. Професор М.О. Баймуратов – автор та співавтор понад 150 публікацій з проблем конституційного права України та зарубіжних держав, муніципального, міжнародного, публічного та приватного права, міжнародних відносин, зокрема 15 монографій, 5 підручників та 4 навчальних посібників. Підготував 25 кандидатів та 3 докторів юридичних наук. Веде значну громадську діяльність. Член спеціа­лізованих вчених рад низки вищих навчальних та наукових закладів в Україні та Молдові. Учасник та викладач спільної українсько-американської програми з порівняльного державного будівниц­тва та управління (Мерилендський університет, Університет Дж. Гопкінса (США), Одеський держуніверситет) (1995); учасник та викладач міжнародної програми TACIS з права Європейського Союзу (2003—2004). З 2007 р. є головним науковим консультантом Інституту законодавства Верховної Ради України та головним науковим співробітником Представництва Європейської організації публічного права в Україні. З дня заснування М.О. Баймуратов член ­редакційної колегії – відповідальний секретар респуб­ліканського часопису «Юридический вест­ник», а також є членом редакційної колегії інших фахових видань, серед яких міжнародний часопис «Порівняльно-правові дослідження». Багато зусиль та уваги М.О. Баймура­тов приділяє місцевому самоврядуванню: член виконавчого комітету Одеської міської ради (2005—2006); голова Інвестиційної ради при Одеському міському голові (2006—2010); радник з правових питань, голова групи радників Голови Одеської обласної адміністрації (2006—2007); депутат Одеської обласної ради (2006—2010). Член Українського союзу юристів, Українського товариства конституційного права, Української асоціації міжнародного права. М.О. Баймуратов нагороджений трьома державними нагородами СРСР та чотирма України, медаллю «За наукові досягнення», знаком «Відмінник освіти України» МОНМС України. Життєве кредо: «Хто не зі мною, той без мене».