СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГрязнов Iгор Олександрович

Грязнов
Iгор Олександрович

Начальник докторантури, головний науковий співробітник Національної академії Державної прикордонної служби України Імені Богдана­ Хмельницького, науковець у галузі військової педагогіки

Доктор педагогічних наук, професор, полковник Державної прикордонної служби України.
Народився 5 січня 1963 р. у м. Пенза (Російська Федерація). У 1984 р. закінчив Хмельницьке вище арти­лерійське командне училище. У 1995 р. успішно закінчив навчання на оперативно-так­тичному факультеті Військової артилерійської академії м. Санкт-Петербург (Росія). У 1999 р. у м. Хмельницькому закінчив ад’юнктуру Академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького та захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності «Військова педагогіка та психологія» у спеціалізованій вченій раді Академії. У 2001 р. Ігорю Олександровичу було прис­воєно вчене звання доцента кафедри соці­ально-економічних дисциплін.

У 2006 р. у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України» та здобув вчене звання професора зі спеціальності «Теорія і методика виховання». Наукові інтереси професора Грязнова І.О. зосереджені на вивченні сучасних­ педагогічних систем, питаннях морального виховання особис­тості, правової культури військовослужбовців, моделювання сучасних педагогічних технологій, формування професійної компетентності осо­бистості. Він доклав багато зусиль для розробки і впровадження в навчально-виховний процес академії таких навчальних дисциплін як «Соціології», «Етика та естетика». Станом на сьогодні Ігор Олександрович опублікував 132 наукові праці, з яких 110 у фахових виданнях. Під його вмілим керівництвом захищено десять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей «Теорія та методика професійної освіти». Також він є науковим консультантом п’яти здобувачів наукового ступеня доктора педагогічних наук. Часто виступає в ролі офіційного опонента. Науковець бере активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад, зокрема, є членом спеціалізованої вченої ради Національної акаде­мії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького щодо захисту кандидатських дисертацій у галузі педагогічних наук та членом спеціалізованої вченої ради Національної академії педагогічних наук України щодо захисту кандидатських та докторських дисертацій у галузі педагогічних наук. Ігор Олександрович – головний редактор електронного наукового фахового видання «Вісник Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького», а також голова педагогічного напряму редакційної колегії у «Збірнику наукових праць Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького». За значні досягнення та заслуги з відродження духовності в Україні рішенням Української православної церкви Ігор Олександрович Грязнов був нагороджений Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня. Значних успіхів в науковій та громадській діяльності могла досягти людина з благородною місією, яка керується життєвим кредом: «Найвище особисте щастя – жити для інших людей й дарувати їм радість, але щастя треба вміти усвідомити».