СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДавиденко Олександр Миколайович

Давиденко
Олександр Миколайович

Завідувач кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин ДВНЗ «НаціональнИЙ гірничий університет»

Доктор технічних наук, професор.
Олександр Миколайович Давиденко народився 16 жовтня 1945 р. на руднику Кельте-Машат Південно-Казахстанської області. Змалку він ріс в оточенні гірників, переймався їхніми проблемами та інтересами. Тому не дивно, що після закінчення школи Олександр Миколайович вступив до одного із славетних вузів країни — Дніпропетровського гірничого інституту (нині — Національний гірничий університет) на геологорозвідувальний факультет, який закінчив у 1968 р. за спеціальністю «Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин». Вся подальша наукова та викладацька діяльність О.М. Давиденка пов’язана з цим закладом. Талановитого студента, який жваво цікавився не тільки основними предметами, а й дослідницькими роботами, рекомендували до аспірантури при кафедрі техніки розвідки родовищ корисних копалин Дніпропетровського гірничого інституту. Основним напрямком досліджень, під час навчання в аспірантурі і в подальшій нау-ковій діяльності було обрано фізико-хімічну механіку дисперсних систем.

У 1978 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського гірничого інституту О.М. Давиденко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 1980 р. був обраний на посаду завідувача галузевої науково-дослідницької лабораторії технології буріння глибоких розвідувальних свердловин Дніпропетровського гірничого інституту. З 1991 р. Олександр Миколайович на викладацькій роботі. Але, працюючи викладачем, продовжував проводити наукові дослідження в обраній раз і назавжди галузі фізико-хімічної механіки дисперсних систем та технологій їх використання при бурінні свердловин різного призначення, що дозволило в 2001 р. захистити дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. З 2001 р. по теперішній час працює професором, завідувачем кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин (РКК). У 2003 р. присвоєне вчене звання професора кафед­ри техніки розвідки РКК. Наукова діяльність професора О.М. Давиденка спрямована на вирішення нагальних науково-технічних проблем при пошуках, розвідці та видобуванні корисних копалин свердловинним засобом. Головними з них є вивчення впливу зовнішнього середовища на фізико-механічні властивості кристалічних, аморфних та конструкційних матеріалів; вивчення фізико-хімічних процесів формування дисперсних структур в’яжучих речовин, які використовують у якості тампонажних сумішей при бурінні свердловин; вивчення сутності фізико-хімічних явищ, які відбуваються на поверхні гірських порід і бурового технологічного інструменту при взаємодії з дисперсними системами на рідинній основі і обґрунтування їхнього комплекс­ного впливу на ефективність процесів при бурінні свердловин різного призначення. Досліджено вплив адсорбційних ефектів на полегшення деформації та руйнування гірських порід при бурінні свердловин, зменшення витрат енергії на боротьбу з тертям і вібрацією бурового технологічного інструменту. Розроблено технологію застосування очисних агентів з добавками поверхнево-активних антифрикційних речовин. У науковому доробку вченого більше 200 нау-кових праць, у тому числі 5 монографій, 1 підручник, 41 авторське свідоцтво та патент на винахід. О.М. Давиденко є послідовником школи розвитку досліджень фізико-хімічної механіки дисперсних систем ДВНЗ «Національного гірничого університету», започаткованої академіком П.О. Ребіндером. Його життєве кредо: «Боротись та шукати — знайти та не здаватись», яке було притаманне улюбленому з дитинства герою книги «Два капітани» В.О. Каверіна Сані Григор’єву.