СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКучеренко Віктор Романович

Кучеренко
Віктор Романович

Завідувач кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій

Доктор економічних наук, професор, академік Інженерної академії України.
Народився Віктор Романович 24 травня 1946 року в м. Новомоськовську Дніпропетровської області. Базові знання з основ економіки отримав у Дніпропетровському промислово-економічному технікумі 1964 року за ­спеціальністю «Плану­ван­ня машинобудівної промисловості». Надалі поглиблював свої знання в Одеському інституті народного господарства­ за спеціальністю «Економіка промисловості» та Вищому інституті народного господарства ім. Д. Благоєва (нині – Економічний університет) в м. Варна (Болгарія) за спеціальністю «Економіка машинобудування і суднобудування» (1968–1973 рр.). Перший досвід роботи за фахом – посада економіста на Павлоградському заводі «Хіммаш» (1964–1965 рр.) та Херсонській меблевій фабриці (1973 р.). З 1973 року Віктор Романович вирішив присвятити своє життя науці, вступає до аспірантури та успішно захищає кандидатську дисертацію «Питання вдосконалення планування НТП» (1980 р.).

Через десять років відбувся захист докторської дисертації «Економічний механізм і організаційні форми управління НТП» (1991 р.), 1992 року В.Р. Кучеренку присвоєно вчене звання професора. В Одеському інституті народного господарства (нині – Одеський державний економічний університет) Віктор Романович пропрацював 35 років, пройшовши шлях від аспіранта, викладача, доцента до професора та завідувача кафедри економіки та управління національним господарством. У період 2008–2010 років обіймав посади завідувача кафедри економічної теорії Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, очолював кафедру бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Професор В.Р. Кучеренко досліджує та розроб­ляє питання економічної кон’юнктури, економіки бізнесу, національної та регіональної економіки. Автор понад 150 опублікованих наукових робіт, автор та співавтор близько 50 монографій, підручників і навчальних посібників. Під безпосереднім науковим керівництвом В.Р. Кучеренка підготовлена 1 докторська і 9 кандидатських дисертацій. Віктор Романович керує секцією економіки, управління і права в інженерній діяльності Одеського відділення Інженерної академії України. Член редакційної колегії збірки наукових праць Одеського державного аграрного університету та збірки наукових праць економіко-правового факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова «Ринкова економіка: сучасна тео­рія та практика управління», наукового журналу «Економіка харчової промисловості». За значні успіхи в перебудові змісту навчально-виховного процесу, його оновленні в світлині сучасних досягнень і перспектив розвитку науки, техніки та культури, створенні спецкурсів за напрямками, що визначають науково-технічний і соціальний прогрес, у 1991 році науковець отримав премію Державного комітету СРСР з народної освіти.