СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛадіков-Роєв Юрій Павлович

Ладіков-Роєв
Юрій Павлович

Провідний науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАНУ Національної космічної агенції України

Професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
Народився 1 травня 1928 р. у м. Ростов-на-Дону в Росії. У 1946 р. поступив на навчання до Ростовського державного університету на фізико-мате­матичний факультет, який успішно закінчив у 1951 р. У 1957—1960 рр. Юрій Павлович навчався на аспірантурі Московського державного університету імені М. В. Ломоносова на кафедрі гідромеханіки механіко-математичного факультету. У 1961 р. успішно захистив кандидатську дисертацію в Московському математичному інституті імені Стєклова. Основний напрямок наукової діяльності вченого – побудова математичної моделі магнітогідродинамічних процесів у плазмі і систем автоматичного керування в механіці суцільних середовищ. У 1965 р. Юрій Павлович поза конкурсом був прийнятий на роботу до Київського інституту кібернетики Академії наук України у відділ технічної кібернетики.

Основний напрямок його робіт був пов’язаний з автоматичним керуванням літальними апаратами та стабілізацією нестійких процесів у суцільних середовищах. Результати теоретичних і практичних досліджень, проведених спільно з Інститутом атомної енергії імені Курчатова, були оприлюднені в Міжнародному збірнику «Plasmas Physics Controlled nuclear fusion research». У 1970—1974 рр. Юрієм Павловичем була розроблена загальна теорія граничного керування процесами в суцільних середовищах, що склала основу докторської дисертації, яку він захистив у Київському державному університеті імені Т.Г. Шев­ченка. За матеріалами дисертації було надруковано монографію «Стабілізація процесів в суцільних середовищах». У 1973 р. Юрій Павлович Ладіков-Роєв був призначений завідуючим відділом «Автономне керування», де продовжив свою роботу над механікою суцільних середовищ та керування літальними апаратами. У 1982 р. спільно із старшим науковим співробітником В.Р. Ткаченком було надруковано монографію «Гідродинамічні несталості в металургійних процесах». Окрім того, за період 1974—1990 рр. було надруковано близько 100 наукових робіт. Після створення Інституту космічних досліджень на базі Інституту кібернетики відділ Юрія Павловича було переведено до цього інституту, де основним напрямком роботи вченого стало створення математичних моделей ближнього космосу та процесів в атмосфері Сонця. За результатами цих та попередніх робіт з фізики плазми у 2010 р. спільно з професором О.К. Черемнихом було надруковано третю монографію «Математичні моделі суцільних середовищ». Має Юрій Павлович і своїх послідовників та учнів, які, до речі, захистили 12 кандидатських і 3 докторських дисертації. Зараз професор Ладіков-Роєв Ю.П. працює провідним науковим співробітником Інституту космічних досліджень Національної академії наук України Національної космічної агенції України. Сфера його безпосереднього наукового інтересу – дослідження фізичних процесів на Сонці та навколоземному просторі. Юрій Павлович – професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НАНУ ім. В.М. Глушкова, член Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки Російської академії наук. Має три медалі та нагрудний значок «Заслужений працівник космічної галузі України». Юрій Павлович одружений, має трьох дітей.