СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБуринська Ніна Миколаївна

Буринська
Ніна Миколаївна

Головний науковий співробітник лабораторії хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Почесний академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений учитель УРСР.
Відомий вчений, педагог-методист Ніна Миколаївна Буринська народилась 9 грудня 1927 р. у Києві. У 1946 р. вступила до Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького на природничий факультет, який закінчила з відзнакою у 1950 р. за спеціальністю «Викладач природознавства та хімії». Трудовий стаж та педагогічну діяльність почала з посади вчителя хімії у київських загальноосвітніх школах № 28 і № 57, де працювала 25 років. Завдяки великій працьовитості, цілеспрямованості та відданості своїй професії вчителя Ніні Миколаївні вдалося поєднати одночасно роботу в школі з викладацькою діяльністю на кафедрах хімії поліграфічного, інженерно-будівельного, медичного та педа­гогічного інститутів Києва,

а також нав­чатися в заочній аспірантурі в Москві при Науково-дослідному інституті змісту і методів навчання АПН СРСР і захистити (1972) кандидатську дисертацію з теми «Навчання і виховання учнів у процесі вивчення основ сучасного хімічного виробництва». Майже сорок років (з 1974 р.) працює в Інституті педагогіки НАПН України, де 15 років очолювала спочатку сектор, потім відділ, далі лабораторію хімічної та біологічної освіти. Одночасно у 1989 р. захистила докторську дисертацію на тему «Методичні основи реалізації політехнічного принципу навчання хімії в сучасній школі». У 1991 р. їй присвоєно вчене звання професора. Автор понад 350 друкованих праць з питань методики навчання хімії в середній та вищій школах, з проблем політехнічної освіти, профорієнтації учнів, комплексного підходу до навчання і виховання. Ряд наукових праць присвячено дослідженню проблем різнорівневої диференціації навчання, розробці базового та поглибленого змісту й державних стандартів шкільної хімічної освіти, теорії підручника. Серед наукових праць – монографії, нав­чальні програми та підручники з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів, що виходили як українською, так і російською, румунською, польською, угорською мовами; методичні посібники для вчителів, тлумачний словник-довідник із загальної хімії, підручник з методики хімії для студентів природничих факультетів педагогічних університетів. Наукові праці виходили друком в Німеччині та Болгарії. Під безпосереднім керівництвом професора Н.М. Буринської підготовлено 17 кандидатів та 10 докторів педагогічних наук, які працюють в різних наукових на навальних установах України: Національній академії педагогічних наук, вищих навчальних закладах, інститутах післядипломної педагогічної освіти, школах. Заслуги Ніни Миколаївни в галузі освіти та педагогічної науки високо оцінені науковою спільнотою і державою. Вона нагороджена знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1965), медаллю А.С. Макаренка (1977), а також знаками «Отличник просвещения СССР» (1987) і «Відмінник освіти України» (1997), медалями К.Д.Ушинського (2007) та «За наукові досягнення» (2008), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009). Поза інститутом Ніна Миколаївна любляча мати та бабуся. Найкращий відпочинок для неї – проводити кожну вільну хвилину з синами та онуками. Парадигма життя Н.М. Буринської – пос­тійний рух, удосконалення, завоювання нових вершин, що точно віддзеркалює її життєве кредо: «Працею звеличуйся».