СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСлабкий Геннадій Олексійович

Слабкий
Геннадій Олексійович

Директор Державної установи «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», голова проблемної комісії «Соціальна медицина» Міністерства Охорони Здоров’я та Національної Академії Медичних Наук України

Доктор медичних наук, професор.
Народився Геннадій Олексійович 1953 року в с. Гончарівці Сватівського району Луганської області. У 1980 році з відзнакою закінчив Донецький державний медичний інститут імені Максима Горького (нині – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького) за спеціальністю «лікар-лікувальник». Після закінчення інституту працював на посадах лікаря-лікувальника та організатора охорони здоров’я в закладах охорони здоров’я Донецької області. Ґрунтовність знань, здобутий досвід, добропорядність та висока моральність сприяли швидкому професійному зростанню від завідувача фельдшерсько-акушерського пункту на селі до головного лікаря багатопрофільної міської лікарні.

Г. О. Слабкий твердо впевнений, що лікар – це не професія, а покликання, яке вимагає постійного самовдосконалення. Так, у 1996 році відбувся захист його кандидатської, а 2002 року докторської дисертації за спеціальністю «Соціальна медицина». Вчене звання професора отримав 2005 року. У 2002 році Геннадій Олексійович став переможцем Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності та очолив кафедру соціальної гігієни з підвищення кваліфікації керівних кадрів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У період 2003–2005 років працював професором кафедри організації вищої освіти та управління охороною здоров я Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. Від 2005 року вся трудова діяльність науковця пов’язана з Українським інститутом громадського здоров’я (тепер – Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»). У цьому закладі спочатку обіймав посаду заступника з наукової роботи директора інституту (2005–2007 рр.), а з 2007 року очолив Державну установу «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Основним напрямком наукової діяльності професора Г.О. Слабкого є обґрунтування та створення якісно нової національної системи охорони здоров’я щодо забезпечення населення України якісною, безпечною та доступною медичною допомогою, яка базується на даних з доведеною ефективністю з використанням сучасних організаційних і клінічних технологій та захищає населення від фінансових ризиків у разі захворювання. За роки активної праці світ побачили понад 750 наукових робіт з організації охорони здоров’я, з яких 36 монографій та 19 навчальних посібників, 2 патенти. Під його керівництвом виконано 6 докторських та 10 кандидатських дисертацій. Є членом двох спеціалізованих вчених рад. Головний редактор 2 фахових видань та член редколегії 9 фахових видань у тому числі за кордоном. Не залишається Геннадій Олексійович осторонь громадської діяльності, брав участь у розробці понад 50 законодавчих актів, член експертної ради Кабінету Міністрів України з питань законодавства у сфері охорони оздоров’я. Активно співпрацює з міжнародними організаціями у сфері охорони здоров’я. Головний національний координатор проекту ВООЗ «Здорові міста», консультант ЮНІСЕФ, експерт ВООЗ, Посол миру. У 2007–2010 роках – член колегії Національ-ної Ради з питань охорони здоров’я. Геннадій Олексійович Слабкий – яскравий приклад істинного науковця, взірець для наслідування.