СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГнатушенко Володимир Володимирович

Гнатушенко
Володимир Володимирович

професор кафедри електронних засобів телекомунікацій Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Доктор технічних наук, професор.
Володимир Володимирович Гнатушенко народився 26 січня 1975 р. в Мурманську (Російська Федерація). З 1990 по 1994 р. навчався у Дніпропетровському коледжі автоматики і телемеханіки (зараз Академія митної служби України), отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Верстати з числовим програмним керуванням і робототехнічні комплекси» і вступив до радіофізичного факультету Дніпропетровського державного університету, з яким відтоді пов’язав подальше професійне зростання. У 1999 р. закінчив з відзнакою магістратуру Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Технологія і засоби телекомунікацій». Закінчивши аспірантуру, у 2003 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. У 2006 р. отримав учене звання доцента. Доктор технічних наук з 2009 р. У 2011 р. отримав наукове звання професора кафедри електронних засобів телекомунікацій. На викладацькій діяльності з початку 2003 р. — старший викладач, доцент кафедри електронних засобів телекомунікацій.

З 2010 р. по теперішній час Володимир Володимирович Гнатушенко працює професором кафедри електронних засобів телекомунікацій факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Фахівець у галузі інформаційних технологій і телекомунікацій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів та систем. Під науковим керівництвом та за безпосередньої участі Володимира Володимировича розроблені математичні моделі процесів формування просторових розподілів яскравості сканерних даних дистанційного зондування Землі, зафіксованих з аерокосмічних платформ. Результати цих досліджень покладені в основу ефективних методів геометричної та радіометричної корекції багатоспектральних цифрових зображень ДЗЗ, одержаних за різних режимів зйомки. Ним суттєво розвинено напрямок ефективного застосування методів аналітичної та епіполярної геометрії з широкими перспективами подальшого розвитку та узагальнення. Свідченням високої наукової кваліфікації та авторитету В.В. Гнатушенка є неодноразове залучення його як опонента дисертаційних досліджень, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук. Він автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких підручники та навчальні посібники, частина з яких опублікована у наукових виданнях далекого зарубіжжя. Професор В.В. Гнатушенко веде значну науково-організаційну роботу щодо підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, керує аспірантами та здобувачами наукового ступеня. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Володимир Володимирович є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук при Національній металургійній академії України (Дніпропетровськ). Член редакційних колегій низки фахових журналів. Про наукову та педагогічну роботу Володимира Володимировича неодноразово йшлося на сторінках газет, зокрема, «Освіта», «Урядовий кур’єр», «Дніпро вечірній», «Лівий берег» та багатьох інших. Наукова діяльність В.В. Гнатушенка неодноразово відмічалася на різних рівнях. Як талановитий молодий вчений він — стипендіат Кабінету Міністрів для молодих вчених з 2005 по 2007 рр., Верховної Ради України 2010 р. У 2011 р. Указом Президента України № 961/2011 «Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» отримав грант Президента України. Значних успіхів в науковій та освітянській діяльності Володимир Володимирович досяг завдяки слідуванню життєвому кредо: «Не жаліти себе та поважати інших!».