СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЩокін Георгій Васильович

Щокін
Георгій Васильович

засновник та голова наглядової ради міжрегіональної академії управління персоналом, Засновник і президент міжнародної кадрової академії

Доктор соціологічних наук, доктор філософії в галузі ділового адміністрування, доктор педагогіки, професор богослов’я, академік Російської академії природничих наук, Балтійської педагогічної академії, Міжнародної кадрової академії та Грузинської міжнародної академії.
Український психолог та соціолог Г.В. Щокін народився 27 травня 1954 р. в Запоріжжі. У 1976 р. вступив на дефектологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького, який і закінчив в 1981 р. за спеціальністю «Дефектологія». У 1989 р. Георгій Васильович успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні аспекти удосконалення діяльності кадрових служб на виробниц­тві». Присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук. У 1989 р. — докторську ди­сертацію на тему «Соціальна теорія та кадрова політика», йому присуджено науковий ступінь доктора соціологічних наук.

Засновник та голова Наглядової ради Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) – найбільшого та за багатьма оцінками найкращого вищого навчального закладу недержавної форми власності. МАУП заснована в 1989 р. та має сьогодні близько 50 філій, що розташовані в Україні та в багатьох інших країнах. За свої досягнення МАУП була нагороджена орденами «За трудові досягнення» (1999), «За розвиток України» ім. М. Грушевського (2000), медаллю Нельсона Мандели (2003), орденом Нестора Літописця УПЦ (2004), орденом Степана Великого Молдавської Православної Церкви (2005) та визнається багатьма міжнародними рейтингами в якості лідера вітчизняної освіти.

Георгій Васильович Щокін займається розробкою наукових проблем в галузі освіти, психології, соціології, релігієзнавства та управління людськими ресурсами. Він є автором фундаментальної праці «Система управління людськими ресурсами» (2009) та багатотомного енциклопедичного видання «Людство та віра» (2000—2011); розробник нового науково-практичного напрямку «Візуальна психодіагностика» та автор одного з перших підручників з кадрового менеджменту (1991). В цілому Г.В. Щокіну належить понад 500 наукових, навчальних, популярних та публіцистичних праць, у тому числі 65 книг (загальний обсяг робіт складає близько 850 авторських аркушів або понад 18,5 тис. сторінок). Твори Г.В. Щокіна перекладені та видані 12 мовами. Г.В. Щокін є віце-президентом Всесвітнього конгресу мистецтв, науки та комунікацій (Англія), віце-губернатором Американського біографічного інституту, членом Міжнародної асоціації президентів університетів (Канада), членом редакційних рад наукових видань Болгарії, Польщі, Росії, України.

Науково-організаторська діяльність Георгія Васильовича Щокіна визнана в цілому світі. Він є дійсним членом Російської академії природничих наук, Балтійської педагогічної академії, Міжнародної кадрової академії та Грузинської міжнародної академії; є почесним професором та почесним доктором університетів Азербайджану, Білорусі, Киргизстану, Куби, Молдови, Польщі, Румунії, США. Нагороджений почесним званням «Заслужений працівник народної освіти України» (1998) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), а також Почесною грамотою Киргизької Республіки (2002). Г.В. Щокін є кавалером орденів Української, Російської, Молдавської, Сербської Православної церков та Вірменської Апостольської церкви. Він також є кавалером понад 50 орденів і медалей міжнародних, відомчих та громадських організацій України, Великої Британії, Росії, США та інших країн. Лауреат премії МВС України «За розвиток науки, техніки, освіти» І та ІІ ступенів. Георгій Васильович багато мандрує, пише вірші, друкує статті на різноманітні світоглядні теми, захоплюється оперою та балетом, літературою, часто відвідує театри та музеї в різних містах світу. Має трьох онуків. Живе і працює Георгій Васильович згідно з життєвим кредо: «Роби, що повинен, і хай буде те, що буде» (Л.М. Толстой).