СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШмандій Володимир Михайлович

Шмандій
Володимир Михайлович

Декан факультету природничих наук, завідувач кафедри екології Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, заступник головного редактора наукового журналу «Екологічна безпека»

Доктор технічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук та Міжнародної академії науки й практики організації виробниц­тва.
Володимир Михайлович – відомий український науковець у галузі екологічної безпеки. Народився 30 червня 1952 р. у селищі міського типу Семенівка на Полтавщині. У 1970 році закінчив з золотою медаллю Кременчуцьку середню школу № 10, в 1970 – 1975 рр. навчався у Харківському державному університеті ім. А.М. Горького, здобув кваліфікацію фізик, викладач фізики. З 1975 р. по теперішній час незмінно (протягом 36 років) працює у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського (на той час – Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету), обіймаючи посади асистента, доцента, професора, завідувача кафедри фізики та хімії, екології, декана факультету природничих наук. Володимир Михайлович вніс значний вклад у становлення та розвиток університету.

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук, у 1985 році отримав вчене звання доцента. Шмандій В.М. фактично став засновником нового актуального наукового напрямку «Екологічна безпека», який є складовою національної безпеки. Знаменною подією став захист ним у 2004 р. докторської дисертації «Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти)». Він зокрема встановив основні закономірності функціонування екологічної небезпеки, сформулював основний концептуальний принцип управління екологічною безпекою. У тому ж році отримав вчене звання професора. Враховуючи значний внесок у розвиток вітчизняної науки, у 1995 році його обрано академіком Української екологічної академії наук, а у 2005 р. – академіком Міжнародної академії науки і практики організації виробництва (Російська Федерація). Шмандій В.М. започаткував у 2008 р. науковий журнал «Екологічна безпека», який внесений до переліку фахових видань ВАК України, де можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень. Проф. Шмандій В.М. є головою Спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. З зазначеного наукового напрямку під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, завершується робота над докторською та 2 кандидатськими дисертаціями. Професор Шмандій В.М. опублікував понад 350 наукових робіт, 3 монографії, 2 навчальних посібника та 3 підручника з грифом МОНмолодьспорту України. Під його науковим керівництвом щорічно проводиться Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екологічної безпеки». Володимир Михайлович успішно поєднує наукову роботу з педагогічною та методичною діяльністю. У 1995 р. він відкрив одну з перших в Україні кафедр екології, а в 2003 р. створив факультет природничих наук. Є членом науково-методичної комісії з екології МОНмолодьспорту, а також активно працює у сфері розробки галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності «екологічна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Є співавтором Держстандарту вищої освіти за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти» та «За наукові досягнення». По праву пишається своїм сином Сергієм (закінчив Всеросійський державний медичний університет, кандидат медичних наук, працює в інституті медико-біологічних проблем РАМН), донькою Оленою (здобула три вищі освіти – екологія, комп’ютерні технології, англійська мова, закінчує роботу над дисертацією, продовжуючи справу батька) та онуками Веронікою та Георгієм.