СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯковлєв Анатолій Іванович

Яковлєв
Анатолій Іванович

завідувач кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор економічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України.
Заслужений працівник освіти, талановитий вчений і педагог, визнаний фахівець в галузі соціально-економічних проблем науково-технічного прогресу Анатолій Іванович Яковлєв народився 1 листопада 1937 року. Найяскравіший період своєї життєвої і трудової біографії Анатолій Іванович пов’язує з НТУ «Харківський політехнічний інститут» — одним із найпрестижніших вузів нашої держави. Розуміючи, що в умовах розвитку сучасної економіки надзвичайно важливим є якісна, професійна підготовка найбільш затребуваних на ринку праці фахівців економічного профілю, А.І. Яковлєв у 1984 році очолює новостворену кафедру економіки та органiзацiї машинобудiвної промисловостi. Мета кафедри — забезпечення економiчної пiдготовки студентiв iнженерних спецiальностей машинобудiвного та електротехнiчного профiлю. У 1995 році кафедра — предмет гордості університету — увійшла до складу новоствореного економiчного факультету й отримала назву «Кафедра економiки та маркетингу».

Професор А.І. Яковлєв переконаний: кожне технічне, технологічне, організаційне чи управлінське рішення на підприємстві потребує надійного економічного обґрунтування та постійного економічного моніторингу за його впровадженням та виконанням. Відтак економісти підприємства — надійний щит, здатний захистити його від будь-яких технічних, ринкових чи фінансових негараздів. Не менш важливого стратегічного значення останнім часом набуває і промисловий маркетинг, фахівці з якого повинні вміти досліджувати ринки промислової продукції, здійснювати маркетинговий супровід процесів її виробництва, збуту, фірмового сервісу упродовж всього періоду використання. Усі ці та інші засади складають основу розроблених Анатолієм Івановичем нових навчальних програм та освітніх курсів. Його виважені погляди, професійне мислення, чуйне та доброзичливе ставлення до студентів є зразковим прикладом справжньої, самовідданої праці в ім’я процвітання економічної освіти та науки, які він завжди вдало поєднував. Коло наукових інтересів вченого-економіста – розвиток теорiї та методiв соцiально-економiчної оцiнки нововведеннь; проблеми економiки й управлiння iнвестицiйно-iнновацiйною дiяльнiстю; принципи визначення цiноутворення промислової продукцiї. А.І. Яковлєв виконує наукові роботи за важливими державними програмами, відповідно до завдань Верховної Ради України, МОНУ, Харківської облдержадміністрації. Творчий здобуток професора становлять 350 наукових праць (серед яких 45 книжок – монографії, підручники), опублікованих у найпрестижніших виданнях 14-ти країн світу, зокрема, Австрії, Великобританії, Словенії та ін. Значним є внесок А.І. Яковлєва і у розвиток економічної освіти у вищій школі, підготовці нау­кових кадрів. Упродовж багатьох років він очолює докторську раду з присудження наукових ступенів з економічного профілю. Підготував 16 кандидатів і 2 докторів економічних наук. Є у Анатолія Івановича і свої уподобання, яким він намагається приділити кожну вільну хвилинку. Це театр і журналістика. Причому останньою він займається на професійному рівні: є членом Спілки журналістів України, був спортивним коментатором на ХХІІ Олімпійських іграх у м. Москві (Росія). За видатні заслуги в галузі економіки А.І. Яковлєва нагороджено дипломами, включено до видань міжнародного біографічного центру «2000 виданих вчених початку ХХІ сторіччя» (м. Кембрідж, Великобританія) та «Видатні особи ХХ сторіччя» (біографічний центр США). Одружений. Дружина – Яковлєва (Хитущенко) Ніна Іванівна.