СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТитко Олексій Іванович

Титко
Олексій Іванович

завідувач відділу Інституту електродинаміки НАН України

Доктор технічних наук, професор, член-корес­пондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботи по забезпеченню найвищих показників надійності потужних турбогенераторів.
О.І. Титко – видатний вчений в галузі електромеханіки, енергетичного електромашинобудування та електроенергетики. Народився 10 жовтня 1943 р. в с. Лихоліти Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1965 р. Був направлений інженером в Інститут електродинаміки НАН України. З цього часу подальше трудове та наукове життя Олексія Івановича невід’ємно пов’язані з цим інститутом: аспірант (1967—1970); молодший, старший, провідний, головний науковий співробітник, завідуючий лабораторією, а з 2000 р. — завідуючий відділом моделювання машин змінного струму. Основний науковий напрямок — ефектив-ність, надійність та безпека енергетичних електричних машин. О.І. Титко збагатив науку визначними працями, він є автором близько 200 наукових праць, в тому числі 4 фундаментальних монографій, 42 винаходи.

Об’єктами дослідження є електромеханічні комплекси в складі турбо- та гідрогенераторів, їх систем збудження і функціонального забезпечення, електроприводів власних потреб, силових трансформаторів ТЕЦ, ТЕС, ГЕС і АЕС. За цикл робіт по дослідженню електромагнітних полів і нагріву в генераторах у 1979 р. О.І. Титку присвоєна премія НАН України ім. І.Ф. Проскури в галузі енергетики. О.І. Титком створено науковий напрямок з розробки теорії та методико-технічних засобів функціонального моніторингу енергетичного обладнання. Ним розвинено науковий напрямок комплексного моделювання фізичних процесів в електричних машинах. Створено теорію та ефективні методи локального електромагнітного екранування незамкнутими електропровідними і магнітними структурами. Науковий інтерес О.І. Титка багатогранний. Це потужні турбогенератори з повним повітряним, водневим, водяним, кріогенним охолодженням, високоманеврові, асинхронні та асинхронізовані генератори. Ним висунуто ідею створення та розроблено основи теорії принципово нових універсальних синхронно-асинхронних генераторів, застосування яких вирішують низку проблем генерування та передачі електроенергії. О.І. Титко постійно підтримує творчі зв’язки з організаціями електротехнічної та енергетичної галузей: ДП «Завод Електроважмаш», генеруючими підприємствами Мінпаливенерго України та ін.

Олексій Іванович керує колективом наукового відділу, член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, співкерівник секції та семінару Наукової ради НАН України з комплексних проблем «Наукові основи електроенергетики». Значна педагогічна робота О.І.Титка, він готує фахівців, керує докторантами та аспірантами. Разом з дружиною Жанною Василівною ви-ховали сина Владислава, який за батьківським прикладом теж став науковцем і обрав фах енергетика. Підростає онук Олексій, який також може стати науковцем..