СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


ЗМІСТ
Титульний лист

Розпорядження прим'єр міністра про утворення університету.

Редакційна колегія

Вступне слово ректора Житомирського державного університету

Історичний нарис

Факультети

Абрамович Семен Дмитрович
Аманжолова Рабіга Карімівна
Білоус Петро Васильович
Бойко Віктор Якович
Влащенко Наталія Вікторівна
Врублевський Василь Марцельович
Говорадло Анатолій Васильович
Гончарук Віктор Васильович
Даниленко Володимир Григорович
Дорош Леся Володимирівна
Єршов Володимир Олегович
Зарудін Олег Вадимович
Зарудіна Оксана Євгенівна
Ігнатчук Костянтин Анатолійович
Ільїн Василь Васильович
Іщенко Ігор Григорович
Ковальчук Оксана Миколаївна
Когут Василь Іванович
Концевич Євген Васильович
Корінна Галина Віталіївна
Корінна Людмила Віталіївна
Корнійчук Володимир Володимирович
Кудімов Сергій Миколайович
Кучерук Оксана Анатоліївна
Майоров Георгій Володимирович
Майорова Людмила Вікторівна
Медвідь Алла Миколаївна
Мосейчук Наталія Миколаївна
Нечипоренко Валерій Петрович
Олійник Тамара Миколаївна
Пастовенський Олександр Вікторович
Покропивній Микола Петрович
Рижко Олена Миколаївна
Савенець Андрій Миколайович
Савицький Іван Леонтійович
Сокорчук Василь Миколайович
Спірін Олег Михайлович
Сословська Світлана Іванівна
Сюравчик Микола Кирилович
Татарчук Ігор Борисович
Титяневич Валентина Степанівна
Федорчук Володимир Григорович
Цимбалюк Григорій Миколайович
Чирков Олександр Семенович
Шевчук Анатолій Мефодійович
Шинкар Валерій Володимирович
Шинкарук Володимир Федорович
Шинкарук Ірина Володимирівна
Шмигін Микола Миколайович
Шнайдер В’ячеслав Ізяславович
Якухно Іван Іванович
Яновський Костянтин Анатолійович