СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Білоус
Петро
ВасильовичВипускник філологічного факультету

Професор, доктор філологічних наук
Білоус Петро Васильович

Петро Васильович Білоус народився у селі Никонівка Бердичівського району Житомирської області у родині трударів-хліборобів. Навчався у Никонівській восьмирічній та Половецькій середній школах. 1971 року вступив на філологічний факультет Житомирського педінституту імені Івана Франка, де за чотири роки здобув фах учителя української мови та літератури. А виявлені старанність та наполегливість у навчанні були поціновані медаллю «За трудову відзнаку». З 1975 року працює на кафедрі української літератури рідного вузу. Упродовж 1977–1981 років заочно навчався в аспірантурі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України. 1982 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Просвітницько-гуманістичні ідеї першої половини ХVІІІ ст. і творчість В. Григоровича-Барського». 1988 року Петрові Білоусу присуджено звання доцента. 1998 року Петро Васильович захистив докторську дисертацію «Паломницька проза в історії української літератури», що стала підсумком тривалої науково-пошукової роботи і вражає широтою охоплення матеріалу та глибиною його осмислення. 1999 року Петро Білоус став відмінником освіти України, а 2001 року науковцю присвоєно вчене звання професора. За час роботи на кафедрі української літератури викладав такі навчальні курси: історія української літератури, українська усна народна творчість, вступ до літературознавства, теорія літератури, історія української книги, історія українського мистецтва, історія української літературної критики, газетно-журнальне редагування, теорія журналістики, ви-

давнича справа, спецкурси – «Українська міфологія», «Психологія літературної творчості», «Сучасний літературний процес». Під керівництвом Петра Білоуса захистили дисертації В. Башманівський, Г. Левченко, О. Юрчук, Л. Макаренко, А. Горбань, М. Вишина. П’ятнадцятьом здобувачам він опонував під час захисту докторських та кандидатських дисертацій і упродовж понад двадцятирічної наукової діяльності підготував більше 100 відгуків на автореферати досліджень. У доробку Петра Білоуса 235 наукових публікацій, серед яких 7 монографій, 43 навчальні посібники для студентів та вчителів. Він автор декількох десятків рецензій на наукові видання та навчальні підручники, а також численних передмов та післямов до художньо-літературних видань. Крім того, упродовж 1968–2008 років він опублікував у періодичних виданнях понад 300 рецензій, публіцистичних статей, краєзнавчих матеріалів. Особливе місце у житті Петра Васильовича посідає художня творчість: він автор 11 книг поезій і неперевершеного перекладу з давньоукраїнської мови «Мандрів до святих місць» Григоровича-Барського (2000 р., 768 с. ). Також Петро Васильович – редактор «Літературознавчих студій» (Житомир), збірника студентських наукових робіт «Перша спроба», літературно-художнього журналу «Філео+Логос» (Житомир), член редколегій семи наукових видань. Без перебільшень, Петро Васильович Білоус – один із титанів сучасної літературознавчої науки, яким у всі часи пишатиметься Житомирський державний університет.