СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Чирков
Олександр
СеменовичВипускник філологічного факультету

Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України, почесний професор Житомирського державного університету
Чирков Олександр Семенович

Народився 1 листопада 1941 р. в родині військовослужбовця в м. Камишин Сталінградської (нині Волгоградської) області. 1944 року сім’я повернулася після евакуації до Житомира. У 1959 році вступив на філологічний факультет Житомирського педагогічного інституту, який закінчив у 1964 році, здобувши кваліфікацію вчителя російської мови, літератури і німецької мови. Після закінчення інституту працював вчителем німецької мови на Житомирщині та Донеччині, згодом був інспектором шкіл міськвно, потім – заступником директора школи робітничої молоді №1. Не навчаючись в аспірантурі, написав і захистив у 1972 р. в Інституті літератури АН України кандидатську дисертацію «Традиції і новаторство в драматургії Бертольта Брехта». У 1972–1981 роках працював спочатку старшим викладачем, а потім доцентом кафедри російської та зарубіжної літератури Рівненського педагогічного інституту. Від 1981 року працює в Житомирському державному університеті спочатку доцентом, а потім впродовж 16 років завідувачем кафедри зарубіжної літератури. Сьогодні він – професор кафедри теорії та історії світової літератури. Він також є директором створеного ним в Житомирському державному університеті науково-дослідницького центру «Поетика художнього твору». За його ініціативою та під його науковим керівництвом в науково-навчальному інституті іноземної філології Житомирського державного університету створено «Brechts Zentrum», який ставить за мету вивчення, переклад та популяризацію німецькомовної драматургії. 1989 року Олександр Чирков захистив в Інституті літератури АН України докторську дисертацію «Епічна драма. Проблеми теорії. Поетика», відкривши цим у вітчизняному літературознавстві новий напрям, пов’язаний з осмисленням і розробкою проблем теорії епічної драми. У 1990 р. О.С. Чиркову було присвоєне вчене звання професора. З його ініціативи у 1992 році на кафедрі теорії та історії світової літератури відкрито аспірантуру зі спеціальності «Теорія літератури», яку закінчило вже 12 аспірантів. У 2008 році – відкрито докторантуру. Під його науковим керівни

цтвом 11 молодих науковців вже захистили кандидатські дисертації, продовжують свої дослідження докторант, 4 аспіранти та 2 здобувачі. Крім того, Олександр Семенович неодноразово виступав опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій. Професор Олександр Чирков заснував наукову школу, яка досліджує актуальні проблеми теорії та історії драми. У 2006 році ним започатковано проведення в Житомирі все-української наукової конференції «Драматургічні читання». Наукові інтереси професора О.С. Чиркова різнобічні: історія і теорія літератури, театральна критика, театрознавство. Багато уваги О.С. Чирков приділяє також проблемам методики викладання зарубіжної літератури в школі. Він є членом редколегії ряду фахових часописів та наукових вісників. У доробку Олександра Семеновича 7 окремих видань з проблем літератури, культури і мистецтва, 75 літературо-знавчих статей, 38 театральних рецензій, а ще – методичні посібники, розробки, рекомендації, програми з питань вивчення зарубіжної літератури в школі та теорії літератури у вищих навчальних закладах тощо. Олександр Чирков підтримує міцні творчі зв’язки з провідними фахівцями не лише у галузі теорії та історії драми, але й літературознавчої термінології. Зокрема, він був одним із натхненників п’ятьох етапів наукової конференції з проблем сучасної літературознавчої термінології. Окрема сторінка біографії Олександра Семеновича – його співпраця з театром і телебаченням. Упродовж багатьох років він був членом художніх рад в театрах м. Рівного та м. Житомира. За його сценаріями на Житомирському телебаченні було знято режисером Л. Харшаном три фільми, один з яких – «Пам’ять Богунського лісу» – посів третє місце у 2008 році на міжнародному телерадіофестивалі у м. Севастополі «Будемо разом». Своїми науковими розвідками, науково-педагогічною діяльністю, театрознавчими студіями Олександр Чирков прагне утвердити право особистості на власну позицію в науці, мистецтві, педагогічній діяльності.