СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Омельчук Василь  Андрійович

Омельчук

Василь Андрійович

Завідувач кафедри права Київcького кооперативного інституту бізнесу і права, доктор юридичних наук, професор, академік Академії вищої освіти України

Життєві принципи й наукові інтереси Василя Андрійовича полягають в обстоюванні гідності, правди й справедливості на найвищому рівні. Усвідомлення значущості прав і свобод людини й громадянина та необхідності їх захищати — переконання, яке науковець передає, навчаючи молодих фахівців. Народився 30 січня 1954 р. у с. Кіблич Гайсинського району Вінницької області. Мати — Ганна Іванівна, вчителька мови та літератури, багаторічний завуч місцевої школи, змалку сформувала у сина почуття організованості та прагення до знань. Уже в школі інтерес до гуманітарних предметів визначив на майбутнє професійні орієнтири, пов’язані з юриспруденцією. Трудову діяльність розпочав слюсарем Центрально-­заготівельного заводу Київміськбуду. Строкова вій­ськова служба сформувала переконання в необхід­ності обстоювати гідність людини та її права й впев­нила у виборі шляху у сфері правоохоронної діяль­ності. Юридичну освіту Василь Андрійович здобув у Ви­щій школі КДБ, закінчивши її в 1978 р. Роки офіцерської військової служби пов’язані з охороною державної таємниці в авіаційних науково-дослід­них і ви­про­бувальних центрах Збройних сил у різних регіонах.

Зі здобуттям незалежності України захищав державні інтереси у сфері національної безпеки в Криму, а далі в статусі заступника начальника управління військової контррозвідки СБ України у військово-повітряних силах у м. Вінниці. Набутий професійний і життєвий досвід дозволив реалізувати давнє бажання займатися юридичною наукою та педагогічною діяльністю. Так, Василь Омельчук став керівником кафедри з питань оперативно-розшукової діяльності Національної академії Служби безпеки України. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 2011 р. — докторську. Сферою цих наукових досліджень були права і свободи людини. За час науково-педагогічної діяльності в На­ціо­нальній академії Служби безпеки України Ва­силь Андрійович підго­тував плеяду науковців-педагогів, що досліджують проблеми державної безпеки. Науковець був членом спеціалізованих учених рад із підготовки кандидатів і докторів наук. Як експерт-аналітик виступив співавтором низки проектів законодавчих та відомчих нормативно-правових актів. У подальшому Ва­силь Омельчук працював на посаді головного наукового працівника На­ціо­нальної академії про­кура­тури України. Потім запрошений до Він­­ни­цького національного аграрного університету для організації магістерської підготовки юристів-аграрників. Виконавши цю місію, повернувся до столиці й нині керує кафедрою права в Київському кооперативному інституті бізнесу і права. Крім того, є головним редактором міжнародного наукового журналу «ІНТЕРНАУКА». Василь Омельчук обстоює активну громадянську позицію. У 2007 р. балотувався в депутати Верховної Ради України від Селянського блоку «Аграрна Україна». Нині він — консультант громадських організацій, член Союзу юристів України. Професійна діяльність юриста-науковця відзначена багатьма відомчими нагородами, медалями й грамотами. Гордістю Василя Андрійовича є його доньки. Старша — Тетяна мешкає в Канаді й займається мистецтвом, а молодша Вероніка після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка стала магістром права й продовжуватиме наукові та громадські ініціативи батька, викори­сто­вуючи, крім юрис­пру­денції, фах і знання психолога. Василь Андрійович — книголюб, має велику бібліотеку, любить театр, подорожі, є активним прихильником здорового способу життя.

VASYL A. OMELCHUK
Chairman of the Department of Law, the Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, DSc (Law), Professor, Academician of the Higher Education Academy of Ukraine.
Legal specialisation: national and state security of Ukraine; implementation, observance and protection of human rights and freedoms within the state security and law enforcement activities.