СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Ольховенко Сергій  Ігорович

Ольховенко

Сергій Ігорович

Директор Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридичних наук

Сергій Ігорович багато років працює в експертно-­криміналістичній сфері, науково-технічний та практичний потенціал якої потрібен у всіх напрямах роботи правоохоронців. Як керівник центрів постійно дбає, щоб ефективно виконувалися масштабні завдання й престиж професії зростав. Народився 10 липня 1984 р. у м. Вінниця. Після закінчення школи з відзнакою, вступив на навчання за заочною формою до Національної академії внутрішніх справ України та був прийнятий на посаду лаборанта в Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при УМВС України у Вінницькій області. У 2002 р. розпочав службу в органах внутрішніх справ курсантом Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. У 2006 р. закінчив його з відзнакою та здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». У тому ж році вступив до магістратури Київського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», який у 2007 р. закінчив із відзнакою. У 2012 р. у Національній академії внутрішніх справ успішно захистив кандидатську дисер­тацію за спеціальністю «Кримінальний процес

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-­розшукова діяльність». У 2006 р. Сергій Ольховенко працював інспектором групи організації діяльності спеціальних установ міліції відділу організації охорони громадського порядку управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області. Наступного року став експертом сектору автотехнічної експертизи відділу інженерно-технічної, економічної експертизи та впровадження кримінальної техніки НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області. З 2007 до 2012 рр. проходив службу на посаді експерта сектору комплексного дослідження транспортних засобів у цьому ж НДЕКЦ, а далі — головного експерта сектору контролю якості та метрологічного забезпечення. У 2014 р. кваліфікований фахівець призначений заступником начальника НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області. З 2014 до 2015 рр. очолював НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області. Після цього звільнений з органів внутрішніх справ у запас Збройних сил України. З 2015 р. Сергій Ігорович працює директором Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України — державної спеціалізованої установи судової експертизи. Організовує її роботу, котра здійснюється за такими основними напрямами, як судово-експертна діяльність, залучення працівників НДЕКЦ до досудового розслідування та судового розгляду, експертні ­дослідження на договірних засадах із питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, сертифікаційні та інші випробування, а також оцінювання відповідності продукції, процесів і ­послуг, професійна ­оціночна діяльність, забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних право­порушень та інших об’єктів, а також інформаційно-пошукових ­систем. Сергій Ігорович у різний час опублікував низку статей у фахових виданнях та збірниках матеріалів різних науково-практичних конференцій. Як професіонал Сергій Ольховенко отримав визнання, підтверджене низкою нагород, серед яких почесна грамота УМВС України у Вінницькій області (2008) і багато відомчих заохочувальних відзнак МВС України — «За відзнаку в службі» ІІ ступеня (2008), «За відзнаку в службі» І ступеня (2009), медаль «10 років сумлінної служби» (2014) та почесна відзнака «20 років Експертній службі МВС України» (2015). Сергій Ігорович створив міцну родину й виховує доньку.

SERHII I. OLKHOVENKO
Director of the Zakarpattia Scientific Research Forensic Centre, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Legal specialisation: criminal procedure and criminalistics; forensic examination; operational search activities.