СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Опришко Віталій  Федорович

Опришко

Віталій Федорович

Директор інституту законодавства Верховної Ради України (1994–2002), Декан юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (1999–2017), доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік Академії інженерних наук України, заслужений діяч науки й техніки України

Юридичній спільноті Віталій Федорович відомий як видатний учений, котрий зробив вагомий внесок у розвиток правової освіти, науки й законодавства. Саме він створив юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, який став одним із найкращих в Україні, а також заснував Інститут законодавства Верховної Ради України.
Народився 12 серпня 1942 р. у с. Стара Оржиця Згурівського району Київської області. Юридичну освіту здобув у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, який закінчив у 1969 р. Здійснивши ґрунтовні дослідження, у 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 1984 р. — доктора юридичних наук. Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1975 р. на посаді старшого викладача, а потім — доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

З 1985 р. Віталій Опришко очолює кафедру правознавства, з 1997 р. — кафедру правового регулювання економіки, а з 1999 до 2017 рр. обіймав посаду декана юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, який створений за його ініціативи й був на той час одним із найкращих серед юридичних факультетів та вищих навчальних закладів. Розроблені під його керівництвом дві навчальні програми виграли гранти Європейської комісії Євросою­зу на загальну суму понад один мільйон доларів США. В.Ф. Опришко багато зробив для розвитку юридичної науки та законодавства України. За його участі в 1994 р. створено Інститут законодавства Верховної Ради України, де Віталій Федорович працював директором із 1994 до 2002 рр. Обіймаючи цю посаду, брав участь у підготовці проекту Конституції України 1996 р., багатьох законодавчих актів, Концепції й Програми розвитку національного законодавства України. Під керівництвом Віталія Федоровича захищено 34 докторські та кандидатські дисертації. Він є автором близько 400 публікацій із проблем вітчизняного та міжнародного права, а також багатьох навчально-методичних розробок. Йому належить низка індивідуальних монографій, а також участь у підготовці колективних. Віталій Опришко є одноосібним автором кількох підручників. Під його керівництвом, співавторством і за участю вчених Великої Британії та Італії видано двома мовами, українською та англійською, підручник «Міжнародне економічне право» (2006), а також інші видання. Віталій Федорович — організатор високого рівня. Він створив Науково-методичну комісію Міністерства освіти та науки з питань правового навчання й виховання студентської молоді та першу в державі громадську професійну організацію «Всеукраїнська асоціація викладачів права», яка згодом стала однією із фундаторів Союзу юристів України. В.Ф. Опришко обирався до складу низки спеціалі­зованих вчених рад, а в спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України бере участь уже понад 20 років. За час діяльності нагороджений багатьма відзнаками та визначався неодноразово переможцем усе­українських конкурсів «Юрист року» та «Найкращий освітянин року». За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю Віталію Опришку присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки й техніки України (1992).

VITALII F. OPRYSHKO
Dean of Law Faculty, the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (1999–2017), DSc (Law), Professor, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Academician of the Academy of Engineering Sciences of Ukraine, Honoured Scientist of Ukraine.
Legal specialisation: international economic law and procedure, constitutional law of Ukraine, lawmaking procedure, parliamentarism.