СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Соколенко Ольга Леонідівна

Соколенко

Ольга Леонідівна

Завідувач кафедри адміністративного і кримінального права Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор юридичних наук, професор

Ольга Леонідівна – талановитий лектор, викладацька майстерність якого є визнаною й незаперечною. Педагог-юрист з глибокими знаннями, вона відкрита для студентів, готова прийти на допомогу всім, хто прагне сказати своє слово в юридичній науці. Народилась 21 травня 1974 р. у с. Мала Сейдеменуха Херсонської області. У 1997 р. закінчила юридичний факуль­тет Дніпропетровського державного університету (тепер – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю «Правознавство». Нау­ковий шлях розпочала у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України. В колективі Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара працює з 1998 р.: викладач, старший викладач, доцент кафедри державного і адміністративного права та соціального управління, доцент кафедри теорії держави та права, конституційного та адміністративного права. З 2009 р. очолює кафед­ру адміністративного і кримінального права. Спеціалізація Ольги Леонідівни – адміністративне право, адмі­ністративна ­юстиція, захист прав громадян. У 2004 р. захистила кандидатську, у 2013 р.– докторську дисертації. Здобутки у докторському дослідженні присвячує пам’яті наукового консультанта, академіка Інституту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України В.Б. Авер’янову.

За час роботи на юридичному факультеті О.Л. Соколенко отримала схвальні відгуки від керівництва та колег стосовно виконання обов’язків. Її характеризують сумлінність, відповідальність, новаторський підхід до організації навчального процесу. Дотримуючись вимог МОН України, застосовує ефективні психолого-педагогічні прийоми та засоби навчання під час проведення занять зі студентами і магістрами, вміло організує навчально-методичну й нау­ково-дослідну роботу колективу кафедри. Постійну увагу приділяє розвитку науково-педагогічного та професійного потенціалу кафедри, заохочуючи до активної науково-дослідницької роботи молодих викладачів, студентів. Як педагогічний працівник О.Л. Соколенко активно займається науково-методичною роботою. З року в рік Ольга Леонідівна демонструє найкращі риси сучасного керівника й талановитого організатора освітньої університетської діяльності. Стаж її науково-­педагогічної роботи – понад 15 років. Член вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, методичної та вченої рад юридичного факультету, Ольга Леонідівна бере активну участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Переконливим свідченням її високого авторитету як наукового керівника є 6 кандидатських дисертацій, успішно захищених аспірантами. Також О.Л. Соколенко керує підготовкою курсових та дипломних робіт студентів; на громадських засадах здійснює керівництво Центром правового виховання молоді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, є заступником голови Асоціації українських правників у Дніпропетровській області, директором юридичної клініки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У межах власних наукових пошуків професор Соко­ленко О.Л. видала понад 90 наукових та науково-методичних праць, 5 монографій, навчальних посібників, з яких 2 мають гриф МОН України, є співавтором Великого енциклопедичного юридичного словника за редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. Нині продовжує ­наукову та педагогічну діяльність, розробляючи юридичну галузь Украї­ни, бере активну участь у громадському житті факультету та університету, в організації та роботі міжнародних, все­українських і регіональних конференцій, форумів. Рушійною силою усіх починань О.Л. Соколенко є життєве кредо її наставника – В.Б. Авер’янова: non progredi est regredi, що в перекладі з латині «не йти вперед – значить іти назад».