СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Скалозуб Леонід Павлович

Скалозуб

Леонід Павлович

Президент Міжнародної асоціації офіцерів служб економічної безпеки, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, генерал-лейтенант міліції

На боротьбу з економічною злочинністю й корупцією держава виряджає найдосвідченіші кадри – адже така протиправна діяльність завдає величезної шкоди національній безпеці держави та її міжнародному іміджу. Один із провідних фахівців у цій галузі – Леонід Павлович Скалозуб – зробив вагомий внесок у зміцнення законності та правопорядку в Україні. Народився 6 листопада 1962 р. в с. Ярославка Саратського району Одеської області. Вишу освіту за спеціальністю «Економіст» здобув в Одеському інституті народного господарства (1984), за спеціальністю «Правознавство» в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова (1997), за спеціальністю «Інтелектуальна власність» у Національному університеті «Одеська юридична академія» (2011). Трудову діяльність в органах внутрішніх справ Леонід Скалозуб розпочав у 1987 р. Поступово піднімався кар’єрними сходами: пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника відділення, а потім і до заступника начальника управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Управління МВС України в Одеській області. З 1995 р. – обіймав керівні посади в центральному апараті МВС України: у 1995–2005 рр. – начальника управління, заступника начальника, першого заступника начальника Головного

управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України: у 2006–2007 рр. радника міністра-заступника керівника Апарату Міністра внутрішніх справ. З 2007 до 2010 рр. очолював Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України. Входив до складу чисельних урядових комісій з врегулювання окремих питань економічної діяльності, а також з питань протидії тіньовій економіці. Сьогодні Л.П. Скалозуб – голова Координаційної ради, президент Міжнародної асоціації офіцерів служб економічної безпеки. Л.П. Скалозуб – кандидат юридичних наук. Основні напрями наукової діяльності – оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, кримінальний процес. Його наукові інтереси зосереджуються на проблемах протидії злочинності у сфері економіки, організованої злочинності та корупції. Авторству Л.П. Скалозуба належить більш ніж 70 наукових праць. Найбільш значущі – «Проведення аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки у сфері протидії економічній злочинності» (Київ, 2008), «Протидія підрозділами міліції незаконному відшкодуванню податку на додану вартість» (Чернівці, 2009), «Попередження та викриття злочинів у сфері економіки підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України» (Київ, 2010), «Організаційно-правові засади викриття злочинів у сфері економіки» (Київ, 2010), «Теоретико-правові засади оперативно-розшукової профілактики злочинів у бюджетній сфері» (Київ, 2011), «Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади» (Київ, 2012). Окрім того, в різні роки було опубліковано монографії та підручники, написані як Л.П. Скалозубом самостійно, так і в співавторстві. За службу на благо української держави, вагомий внесок у забезпечення протидії економічній злочинності й корупції Л.П. Скалозуб отримав низку державних нагород та відзнак. Зокрема, у 2002 році його нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, у 2005 р. орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, у 2009 р. Указом Пре-зидента України присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». Серед відомчих нагород: відзнаки «Почесний працівник МВС України», «Лицар Закону», «За безпеку народу» І та II ступенів, «Хрест Слави», «Закон і честь», «Почесний знак МВС України», «За відзнаку в службі» І і II ступенів, «За трудові досягнення» III ступеня – Золота Фортуна та ряд інших.