СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Скрипнюк Олександр Васильович

Скрипнюк

Олександр Васильович

Академік та Керівник управління зв’язків з державними органами та міжнародними організаціями Національної академії правових наук України, Член-кореспондент національної академії педагогічних наук, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Олександр Васильович Скрипнюк – визнаний юрист, науковець, громадськй діяч і педагог. Відданість обраній справі допомогла йому у професійному становленні від рядового асистента кафедри до академіка, а численні наукові праці стали джерелом знань для сучасників і нащадків. Народився 17 квітня 1960 р. у с. Перемишль Хмельницької області. У 1985 р. закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за фахом «Історія». У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію і розпочав роботу в Бюро академічних, культурних та інформаційних зв’язків Українського фонду культури Міністерства культури України. З вересня 1992 по 2004 рр. – начальник відділу, заступник начальника управління, начальник управління суспільних та гуманітарних наук Вищої атестаційної комісії України при Кабінеті Міністрів України. Стояв біля джерел формування національної системи атестації наукових кадрів в галузі суспільних та гуманітарних наук. У 1995 р. здобув другу вищу освіту в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова за фахом «Правознавство». У 1996 р. захистив докторську дисертацію з юридичних наук і отримав звання професора. У 2001 р. стажувався в Університеті штату Міннесота (США) за напрямком «Державне управління».

З 2004 р. працює керівником управління міжнародних наукових зв’язків, а з 2010 р. – управління зв’язків з державними органами та міжнародними організаціями НАПрН України. З 1997 р. брав активну участь у відродженні Національного університету «Острозька академія», був фундатором правничого факультету, організатором та завідувачем кафедр теорії та історії держави і права, конституційного права. З 2004 р. за сумісництвом обіймає посаду завідувача відділу теорії права Інституту приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Керівник та учасник академічних наукових проектів НАПрН України, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Під його керівництвом підготовлені та захищені 11 докторських та 20 кандидатських дисертацій. За результатами наукових досліджень Олександр Васильович опублікував понад 400 наукових праць, з яких 55 монографій, є співавтором багатьох фундаментальних академічних видань. Серед основних напрямів його досліджень – сучасний конституціоналізм, конституційно-правові проблеми та інститути сучасної держави в Україні, проблеми теорії держави і права та державного управління. Академік О.В. Скрипнюк бере активну участь у громадському та академічному житті. З 2012 р. очолює Комісію Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України та є членом керівних органів Конституційної Асамблеї, у 2013 р. призначений позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Є головою Координаційного бюро з проблем конституційного права, членом докторських спеціалізованих вчених рад з юридичних наук Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Заступник голови редакційної ради журналу «Юридична Україна», член редколегій наукових часописів «Вісник Національної академії правових наук України», «Право України», «Держава і право». За багаторічне віддане служіння обраній справі О.В. Скрип­нюка відзначено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, преміями імені М.П. Василенка НАН України, імені Ярослава Мудрого, Золотою медаллю НАПН України «К.Д. Ушинський». Нагороджений орденами святого князя Острозького святого рівноапостольного князя Володимира, святих Кирила і Мефодія, Великою срібною медаллю «Князь Василь-Костянтин Острозький».