СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ

Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України здійснює підготовку юристів за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. На сьогодні Інститут є одним із провідних вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. Його внесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів освіти України для здійснення освітньої діяльності за ІІ рівнем акредитації з напрямів «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», за ІІІ рівнем акредитації зі спеціальностей «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», за ІV рівнем акредитації зі спеціальностей «Правознавство», «Правоохоронна­ ­діяльність». На усіх формах навчання в Інституті юридичну освіту здобувають понад 3500 курсантів, слухачів та студентів, представників усіх регіонів України. Очолює Інститут Віктор Миколайович Бесчастний — ректор, полковник міліції, доктор наук з державного управління, доцент, заслужений юрист України. Віктор Миколайович працював у підрозділах служби із боротьби з економічними злочинами та боротьби з організованою злочинністю Донеччини. Був депутатом Донецької обласної ради, головою постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності, правопорядку. Обіймав посаду заступника начальника УМВС України в Донецькій області — начальника управління роботи з персоналом. З жовтня 2003 р. Віктора Миколайовича Бесчастного було призначено на посаду ректора, згодом — начальника інституту. Інститут здійснює навчальну, наукову, видавничу діяльність, підготовку наукових кадрів. На сьогодні в Інституті створено сучасну матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам сьогодення. Заняття проводяться у 7 навчальних корпусах, в аудиторіях, які обладнано сучасними технічними навчальними ­засобами.

82

Також до послуг курсантів та студентів — комп’ютерні класи, 1 лабораторія, 2 бібліотеки з читальними залами, навчальний відділ внутрішніх справ, базовий дільничний пункт міліції, навчально-виховний центр, 4 спортивних зали, один з яких тренажерний, багатофункціональний спортивний майданчик, стадіон, 2 стрілецькі тири, медична частина. На 22 кафедрах Інституту працює 237 кваліфікованих викладачів. Серед них 7 академіків, 13 докторів наук, зокрема 5 юридичних; 135 — кандидати наук, зокрема 88 юридичних. Зі вченим званням «професор» — 8 осіб, «доцент» — 63. Інститут відповідно до отриманих ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 6 факультетах проводить ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Факультет права — за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснює ступеневу підготовку фахівців-юристів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» для роботи у державних та комерційних структурах за напрямом підготовки «Право» спеціальністю «Правознавство» за спеціалізаціями: «цивільно-правова», «господарсько-правова», «кримінально-правова». Випускникам факультету Інститут надає допомогу у працевлаштуванні в державних установах та органах внутрішніх справ. Користування усіма бібліотечними фондами, участь у роботі гуртків, зокрема наукових, медична допомога — безкоштовні. Термін навчання на денній формі — 5 років. Крім денної, на зазначеному факультеті здійснюється підготовка юристів заочної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання — 5 років), вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (3 роки) та післядипломна освіта осіб, які мають повну вищу неюридичну освіту (4 роки). На заочній ­формі навчання факультету, незалежно від віку, повну вищу юридичну­ освіту можуть одержати як працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, так і цивільні особи. З 2009 р. в Інституті розпочато підготовку фахівців у ма­гістра­турі. Особи, які мають вищу юридичну освіту освітньо-квалі­фікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», можуть протягом 1,8 року навчання підвищити свій освітньо-кваліфіка­цій­ний рівень та отримати диплом «магістра». Факультет кримінальної міліції — з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції органів внутрішніх справ, факультет міліції громадської безпеки — з підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки органів внутрішніх справ, слідчо-криміналістичний факультет — з підготовки фахівців для слідчих та експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ, факультет безпеки дорожнього руху — з підготовки фахівців для Державної автомобільної інспекції, факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС — з підготовки фахівців серед практичних працівників міліції без відриву від служби. Курси післядипломної освіти забезпечують підвищення кваліфікації осіб начальницького складу органів внутрішніх справ та підготовку кандидатів на службу в органи внутрішніх справ за направленням комплектуючих управлінь МВС України в областях та на залізницях серед цивільних осіб на посади середнього та старшого начальницького складу підрозділів карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей, боротьби з організованою злочинністю та підрозділів ДАІ. Науково-дослідний центр психотренінгових технологій є єдиним підрозділом у системі силових відомств України, де з урахуванням європейського досвіду здійснюється науково-методична розробка та практичне впровадження в діяльність ОВС прогресивних тренінгових методів, спрямованих на формування у персоналу психологічної готовності до впевнених прогресивних дій у повсякденній та екстремальній ситуаціях, навичок комунікації та розв’язання психологічних і особистих проблем. Науково-дослідна лабораторія з безпеки дорожнього руху факультету безпеки дорожнього руху здійснює аналіз чинного законодавства та розробляє проекти нормативних документів. Курси довузівської підготовки абітурієнтів — для вступників дають можливість прослухати курс навчання за предметами, за якими здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. В Інституті діють 3- та 6-місячні курси. Крім того, в Інституті діють курси підготовки водіїв. На цих курсах є можливість пройти теоретичну та практичну підготовку для отримання права керування транспортними засобами категорії «В», «С», «D». Усі випускники Інституту, які навчалися на денній формі за рахунок державного бюджету, працевлаштовуються в територіальних підрозділах органів внутрішніх справ комплектуючих управлінь МВС України в областях та на залізницях.

83