СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка — один із наймолодших, але перспективних вищих навчальних закладів України ІV рівня акредитації. Засновник навчального закладу — незмінний ректор від початку існування ВНЗ і до дня своєї смерті, 1 вересня 2007 р., професор, член-кореспондент Академії правових наук України, академік Академії проблем безпеки, оборони та правопорядку РФ, заслужений юрист України, почесний громадянин Луганщини, генерал-полковник міліції Едуард Олексійович Дідоренко. 11 вересня 2007 р., розпорядженням Кабінету Міністрів України № 729-р, Університету було присвоєно ім’я його засновника. Під керівництвом Е. О. Дідоренка було сформовано та зміцнено професорсько-викладацький склад, 80 % якого — спеціалісти найвищої кваліфікації. У липні 2008 р. в Університеті було відкрито музей Е. О. Дідоренка. Щороку у цьому музеї 1-го вересня кожний навчальний взвод та навчальна група має урок мужності, де більше дізнається про історію ВНЗ і його засновника. З 21 вересня 2007 р. ЛДУВС очолив вихованець і послідовник Е. О. Дідоренка кандидат юридичних наук, доцент, заслужений будівельник України, академік Міжнародної Академії науки та практики організації виробництва, полковник міліції Віталій Мар’янович Комарницький. Під його керівництвом Університет продовжує усталені традиції та справу, започатковану першим ректором. За безпосередньої участі Е. О. Дідоренка та В. М. Комарницького формувалася й нарощувалася матеріально-технічна, навчально-методична, науково-педагогічна та фінансово-господарська база ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. Від дня заснування Університету в склад­них економічних умовах було побудовано 50 тисяч кв. м житлових, побутових, навчаль­но-­лабораторних і спор­тивно-оздоровчих комплексів й центр духовної культури, які оснащено найсучаснішими технічними засобами навчання й устат­ку­ван­ня. Усі кафедри, відділи й житлові кімнати курсантів у гуртожитках підключено до ме­режі Інтернет. Окрім цього, у навчально-виховному процесі Університе­ту використовується й заміський навчально-тренувальний центр з автономним функціонуванням, який розташовано на території загальною площею 15 га із клубом, котельнею, їдальнею, басейном, тиром (пістолетним та автоматним), спортивним залом, спортмістечком. На території центру розміщено гуртожитки на 500 курсантів, пристосовані для проживання протягом усього року; необхідні навчальні приміщення та тренувальні комплекси, зокрема на базі літака АН-26 і залізничного вагону. Саме там, в імітованих типових і неординарних ситуаціях, наближених до реальних умов, закріплюються знання та спеціальні навички визволення заручників, боротьби з терористами, напрацьовується методика пошуку та вилучення наркотичних засобів.

84

Сьогодні Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка — це сучасний освітній комплекс, що має всі елементи ступеневої та післядипломної освіти. У навчальному закладі здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для системи МВС України, юристів цивільного профілю за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» та наукових кадрів у межах аспірантури за трьома науковими спеціальностями. Функціонують факультети: кримінальної міліції, підготовки слідчих, економічної та громадської безпеки; заочного та дистанційного нав­чання з навчально-консультаційними пунктами в Лисичанську й Миколаєві, а також навчально-науковий інститут права. Крім установленого державними стандартами комплексу дисциплін юридичної спрямованості, процес навчання зорієнтований на набуття поглиблених знань із правових аспектів економіки, фінансово-кредитних відносин, аудиту й менеджменту, а також абсолютно нової спеціалізації — конфліктології та медіації, заняття з якої проводять американські спеціалісти. Студенти Університету з успіхом проходять багатоступеневі іспити з подальшим стажуванням у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади. Дипломи Університету успішно пройшли нострифікацію в Німеччині, Ізраїлі, Росії та інших країнах. Науковці Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка роблять значний внесок у вдос­коналення чинного законодавства та правозастосування: сформовано наукові школи й напрями, про результативність роботи яких свідчать сотні пропозицій та експертних виснов­ків до проектів положень багатьох законодавчих актів Украї­ни. Підготовлено 99 монографічних досліджень, 293 підручники та навчально-методичні посібники. Захищено близько 130 кандидатських і докторських дисертацій з різних галузей наукових знань; налагоджено міжнародні наукові зв’язки. Правознавці ВНЗ надали 1200 інформаційних довідок і наукових консультацій на запити Адміністрації Президента України, комітетів Верховної Ради, облдержадміністрацій та облрад, правоохоронних та інших органів виконавчої влади, ведуть велику науково-дослідну роботу з прикладних і фундаментальних питань правознавства й оперативно-розшукової діяльності. ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка відповідно до розпорядження МВС України є базовим навчальним закладом з підготовки фахівців для карного розшуку. Яскравою сторінкою в науковому житті Університету є постійно діючі міжнародні конференції та семінари з питань кримінології і теорії та практики ОРД. Для участі у цих заходах до Університету приїздять провідні вчені Європи та США й обов’язково читають лекції для курсантів, студентів та викладачів. У 2009 р. в університеті було відкрито спеціалізовану вчену раду, яка набула право приймати до захисту дисертації за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». У ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка працюють і навчаються 3 заслужених майстри спорту, 13 майстрів спорту міжнародного класу, 138 майстрів спорту України, 5 заслужених тренерів Украї­ни, зокрема й члени олімпійської збірної команди України. Представники Університету 139 разів ставали чемпіонами та призерами чемпіонатів і першостей світу та Європи з різних видів спорту, 976 разів — переможцями та призерами чемпіонатів та першостей України, серед яких 13-разовий чемпіон світу з гирьового спорту Роман Михальчук. Державний прапор України було піднято на честь вихованця ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка — бронзового призера ХХІХ літніх Олімпійських ігор у Пекіні В’ячеслава Глазкова. На базі ЛДУВС було створено потужний центр духовної культури, до складу якого входять кабінети-музеї «Соборна Україна», краєзнавства та історії луганської міліції, музей Е. О. Дідоренка, а також архітектурно-художня композиція «Каплиця та пам’ятник Архистратига Михаїла». Існування традицій — це свідчення зрілості. ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка — єдиний вищий навчальний заклад Украї­ни де з першого випуску разом із лейтенантськими погонами­ кожному випускнику від імені ректора урочисто вруча­ють сріб­ний перстень, на якому викарбувано Державний герб Украї­ни, логотип Університету і рік закінчення. Саме за цим перстнем випускники й через багато років зможуть впізнати один одного. З метою оптимального поєднання моральних і матеріальних стимулів та заохочення за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, успіхи у навчанні, досягнення в науково-дослідній роботі для перемінного складу, з червня 2002 р., найкращим курсантам та студентам вручається Почесна грамота «Відмінник навчання ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка». За час існування Університету понад 800 відмінників заслужили право з гордістю отримати цю нагороду. Яскравим підтвердженням високого суспільного визнан­ня стало удостоєння вищого навчального закладу відзнакою «Кришталевий Ріг Достатку» (2003 р.) за підсумками Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості «Золота фортуна»; отримання звання лауреата Рейтингу серед вищих навчальних закладів України «Софія Київська» (2004–2005 рр.); нагородження орденом Міжнародної Кадрової Академії «За розвиток науки і освіти» (2004 р.) та «Орденом Пошани» (2005 р.). У 2008 р. навчальний заклад став переможцем Всеукраїнського проекту «Національні лідери України» у номінації «Освіта»; у 2010 р. — «Флагман освіти й науки України» за визначний внесок до наукової та освітньої сфер державного будівництва України та за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти та науки нашої держави; у 2011 р. — лауреат Все­українського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України». Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка увійшов у десятку кращих вищих навчальних закладів України в рейтингу «Компас» у номінації «На думку випускників» у 2010 та 2011 рр.

85